(коментар  до Роз’яснення Фонду соцстрахування щодо заповнення заяви-розрахунку для надання матеріального забезпечення від 25.09.2018 р., далі — Роз’яснення)

Уже з 1 жовтня 2018 року роботодавцям доведеться заповнювати оновлену форму заяви-розрахунку для отримання матзабезпечення від Фонду соцстраху, яка наведена в додатку 1 до Порядку фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, затвердженого постановою Правління ФССУ від 19.07.2018 р. № 12 (далі Порядок № 12).

У матеріалі «Новий порядок отримання лікарняних (декретних) від Фонду соцстраху діє з 1 жовтня» газети № 161/2018 уже розглянуто питання:

 • які страхові виплати проводитимуться за новим Порядком № 12;
 • у який спосіб і строки подавати заяву-розрахунок;
 • як змінилася форма заяви-розрахунку;
 • яку інформацію у заяві-розрахунку перевірятиме Фонд;
 • який порядок інформування Фонду про виплату матзабезпечення;
 • чи звітувати про суми виплаченого матзабезпечення, якщо воно призначено до 1 жовтня, а виплату здійснено вже після цієї дати;
 • як діяти страхувальнику, якщо сума виплати визначена помилково.

Зважаючи на те що роботодавцям найчастіше доводиться подавати заяву-розрахунок на виплату лікарняних (декретних), зупинилися й на порядку заповнення додатка 1.1. Проте, як з’ясувалося, окремі моменти заслуговують на більшу увагу. Усе через те, що Фондом було надано 25.09.2018 докладне Роз’яснення з рекомендаціями із заповнення заяви-розрахунку. Розгляньмо його положення.

Заповнення лицьового боку заяви-розрахунку

У цій частині заяви-розрахунку змін найменше порівняно з попередньою редакцією документа. Тож, тезисно пройдімося по її позиціях (див. таблицю 1):

Таблиця 1

Назва рядка

Що вказувати

Найменування страхувальника (прізвище, ім’я, по батькові для фізичних осіб)

Заповнюємо відповідно до даних, що містяться в ЄДР. Скорочене найменування може використовуватися юрособою нарівні з повним у разі його затвердження установчими документами та внесенням відповідного запису до ЄДР

Місцезнаходження

(місце проживання для фізичних осіб)

Місцезнаходженням страхувальника вважається таке, що зафіксоване в ЄДР

Код за ЄДРПОУ

Код суб’єкта господарювання, який унесено до ЄДР, або ж реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) — для фізосіб чи серія та номер паспорта — для фізосіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття РНОКПП та офіційно повідомили про це відповідний орган фіскальної служби й мають відмітку в паспорті

Окремий поточний рахунок у банку або окремий рахунок у відповідному органі Державного казначейства України

Банк відкриває окремий рахунок юрособі, у т.ч. небанківській фінансовій установі, та ФОПу за балансовим рахунком 2604 «Цільові кошти на вимогу суб’єктів господарювання», а окремий рахунок — приватному нотаріусу чи адвокату, які є роботодавцем, — за балансовим рахунком 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб».

Державна казначейська служба відкриває бюджетним установам рахунки за операціями, що не належать до операцій із виконання бюджетів, за балансовим рахунком 3711

МФО

Код МФО банку чи обслуговуючого органу Казначейства

Заповнення зворотного боку заяви-розрахунку

Тут зупинімося на заповненні рядків 1–2 та відповідних їм граф 3–4, які стосуються лікарняних (декретних).

Рядок 1 «Допомога по тимчасовій непрацездатності» — указуємо загальну кількість календарних днів тимчасової непрацездатності, у т.ч. догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї (за винятком днів тимчасової непрацездатності, оплачених за рахунок коштів страхувальника) у графі 3, та загальну сума нарахованої допомоги за рахунок коштів Фонду — у графі 4.

Тобто необхідно від періоду тимчасової непрацездатності відняти календарні дні, оплачені коштом роботодавця (як правило, 5 к.дн.) і вказати суму, яка буде заявлена для оплати коштом Фонду. Однак варто пам’ятати, що є випадки тимчасової непрацездатності, коли лікарняні виплачують із першого дня. У яких страхових випадках і за який період оплачувати коштом Фонду, зазначено в матеріалі «Надаємо й оплачуємо лікарняні» газети № 90/2018.

Рядок 1.1 «У тому числі виплата за пільгами постраждалим внаслідок ЧАЕС»кількість днів тимчасової непрацездатності тих застрахованих осіб, які скористалися пільгами у статусі постраждалих внаслідок ЧАЕС (далі — чорнобильці), у графі 3 та, відповідно, сума, на яку збільшено розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності для цієї категорії осіб, — у графі 4.

Заповнити цей рядок допоможе п. 5.6 Порядку формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою Правління ФСС з ТВП від 18.01.2011 р. № 4, у якому викладено пояснення до заповнення таблиці II «Розшифровка витрат за рахунок страхових коштів» звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП. Це й не дивно, адже суми заявлених витрат із Фонду мають збігатися із сумами, про витрачання яких страхувальник звітує.

Тож, коли та в якому порядку потрібно проставляти відповідні суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, виплачені на пільгових умовах чорнобильцям понад установлені законодавством на загальних підставах, покажемо в таблиці 2.

Таблиця 2

Особливості заповнення зворотного боку заяви-розрахунку в разі призначення допомоги чорнобильцям

Вид пільги чорнобильцям

Розмір допомоги  на загальних підставах

Як відображаємо у заяві-розрахунку

Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується в розмірі 100% середньої зарплати (доходу) незалежно від страхового стажу чорнобильцям й одному з батьків або особі, що їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи

Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам залежно від страхового стажу:

 • менш як 3 роки — 50% середньої зарплати (доходу);
 • від 3 до 5 років — 60% середньої зарплати (доходу);
 • від 5 до 8 років — 70% середньої зарплати (доходу);
 • понад 8 років — 100% середньої зарплати (доходу)

Наприклад, якщо у чорнобильця на момент захворювання страховий стаж становить 4 роки і 6 місяців, то йому належить без пільг оплатити листок непрацездатності у розмірі 60%, але йому оплачують його в розмірі 100%.

Саме цю суму різниці у 40% в оплаті лікарняного листка потрібно відобразити на зворотному боці заяви-розрахунку в рядку 1.1 у графі 4, а кількість днів оплати за кошти Фонду — у графі 3

Допомога по державному соцстрахуванню незалежно від того, ким і за чий рахунок видано путівку, надається чорнобильцям 1 категорії в разі одержання лікарняного листка на весь період лікування у санаторіях і спеціалізованих лікувальних закладах з урахуванням часу проїзду туди й назад

Допомога по тимчасовій непрацездатності в разі здійснення санаторно-курортного лікування надається застрахованій особі, якщо тривалість щорічної (основної та додаткової) відпустки недостатня для лікування та проїзду до санаторно-курортного закладу і назад або в разі направлення на лікування в реабілітаційне відділення санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм безпосередньо зі стаціонару лікувального закладу, тоді допомога по тимчасовій непрацездатності надається за весь час перебування у санаторно-курортному закладі (з урахуванням часу на проїзд до санаторно-курортного закладу та у зворотному напрямку)

У графах 3 та 4 рядка 1.1 зворотного боку заяви-розрахунку  відображаються дні та сума допомоги, яка виплачена по листку непрацездатності, виданому на період санаторно-курортного лікування чорнобильцям 1 категорії

Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років виплачується в розмірі 100% середньої зарплати (доходу) незалежно від страхового стажу за весь період хвороби, включаючи санаторно-курортне лікування, одному з батьків або особі, яка їх замінює, якщо дитина потребує догляду батьків згідно з медичним висновком закладу охорони здоров’я, у якому дитина лікується чи перебуває на диспансерному обліку (у випадку хвороби дитини віком до 14 років, визнаної постраждалою внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років виплачується застрахованій особі з першого дня за період, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує догляду, але не більш як за 14 к.дн.

Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років, якщо вона потребує стаціонарного лікування, виплачується застрахованій особі з першого дня за весь час її перебування в стаціонарі разом з хворою дитиною.

Допомога по тимчасовій непрацездатності застрахованій особі, яка виховує дитину з інвалідністю віком до 18 років, надається за весь період санаторно-курортного лікування дитини з інвалідністю (з урахуванням часу на проїзд до санаторно-курортного закладу і у зворотному напрямку) за наявності медичного висновку про необхідність стороннього догляду за нею

У графах 3 та 4 рядка 1.1 зворотного боку заяви-розрахунку  відображається різниця між кількістю днів та сумою виплаченої допомоги на пільгових умовах і передбаченої законодавством на загальних підставах.

Водночас завважимо, що на загальних підставах оплачується відповідна кількість календарних днів у розмірі залежно від страхового стажу

Рядок 2 «Допомога по вагітності та пологах»кількість календарних днів відпустки по вагітності та пологах у графі 3 та сума нарахованої допомоги по вагітності та пологах, що надається за рахунок коштів Фонду, — у графі 4. Своєю чергою, сума допомоги по вагітності та пологах за основним місцем роботи не може бути меншою за розмір допомоги, обчислений із мінімальної зарплати, установленої на час настання страхового випадку (ч. 2 ст. 26 Закону № 1105).

Рядок 2.1 «У тому числі виплата за пільгами постраждалим внаслідок ЧАЕС»кількість календарних днів, на яку збільшено загальну тривалість відпустки по вагітності та пологах, — у графі 3 та, відповідно, сума, на яку збільшено розмір допомоги по вагітності та пологах жінкам-чорнобильцям, — у графі 4 (180 к.дн – 126 к.дн = 54 к.дн та суму допомоги за 54 к.дн).

Рядок 7 «Всього» — це підсумок лише графи 4 «Сума (в гривнях з копійками)» і тільки по рядках 1, 2, 3, 4, 5, 6, тобто до нього потрапляє загальна сума виплат, які здійснюватимуться за рахунок Фонду.

Заповнення додатка 1.1 до заяви-розрахунку

Яку інформацію зазначати в додатку 1.1 «I. Матеріальне забезпечення» заяви-розрахунку, наведено в матеріалі «Новий порядок отримання лікарняних (декретних) від Фонду соцстраху діє з 1 жовтня» газети № 161/2018.

Наразі ж розгляньмо ті графи, які потребують уточнення й детальніших пояснень.

Графи 17–19 додатка 1.1. Вони заповнюються у разі замовлення коштів на виплату матзабезпечення чорнобильцям. Ці графи заповнюються за принципом, описаним для зворотного боку заяви-розрахунку, залежно від виду матеріального забезпечення (тимчасова непрацездатність, вагітність і пологи). Тобто варто користуватися рекомендаціями, викладеними вище, які стосуються пільгового розміру виплат чорнобильцям. Поради щодо заповнення цих граф ы приклади — у таблиці 2.

Якщо заповнюємо графи 17–18, то обов’язково зазначаємо в графі 19 серію та номер (або номер) посвідчення чорнобильця.

Зверніть увагу!

До 01.01.2019 дозволяється використовувати раніше виготовлені бланки посвідчень (постанова КМУ від 11.07.2018 р. № 551, чинна із 25.07.2018). Тож до 2019 року діючими є посвідчення як на нових, так і на попередніх бланках. Проте до 01.01.2019 має відбутися заміна посвідчень у зв’язку із затвердженням нових зразків.

Таблиця 2

Порядок заповнення граф 17–18 додатка 1.1 у випадку нарахування страхових виплат чорнобильцям

Причини непрацездатності згідно з листом непрацездатності

Графа 17

Графа 18

Приклад

1 — загальне захворювання;

3 — захворювання внаслідок аварії на ЧАЕС, якщо листок непрацездатності виданий чорнобильцю

Кількість днів, які обраховуються, починаючи із 6 дня непрацездатності.

Кількість днів, зазначених у графах 14 і 17, повинна збігатися

Сума, на яку збільшено розмір допомоги, починаючи з 6 дня непрацездатності, у зв’язку із застосуванням пільги по страховому стажу у вигляді виплати компенсації 100% зарплати для осіб, які мають страховий стаж менш як 8 років

Лікарняний відкрито на 10 к.дн. У такому разі за рахунок Фонду оплачуються 5 к.дн. Страховий стаж чорнобильця — 6 років. Розрахований середній заробіток — 300 грн.

Тоді показуємо:

 • у графі 17«5» (10 к.дн – 5 к.дн);
 • у графі 18«450» (300 грн х (100% - 70%) х 5 к.дн.)

10 — догляд, якщо листок непрацездатності виданий одному з батьків або особі, що їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи

Загальна кількість днів догляду за дитиною до 14 років (кількість днів  у графах 14 і 17 повинна збігатися) або ж кількість днів догляду, що перевищують 14, якщо страховий стаж — понад 8 років

Сума, що вираховується як різниця між всією фактично нарахованою допомогою за всі дні догляду у вигляді 100% компенсації заробітної плати та сумою допомоги, нарахованою за перші 14 днів догляду з урахуванням стажу застрахованої особи (50, 60, 70%).

Якщо страховий стаж понад 8 років, тоді в графі 18 показуємо повну суму допомоги за дні, що перевищують 14

Лікарняний відкрито на 21 к.дн. У такому разі за рахунок Фонду оплачуються всі 21 к.дн. Страховий стаж чорнобильця — 6 років. Розрахований середній заробіток — 300 грн.

Тоді показуємо:

 • у графі 17«21»;
 • у графі 18«3360» (300 грн х 21 к.дн – 300 грн х 70% х 14 к.дн).

Якщо ж страховий стаж становив 8 і більше років:

 • у графі 17«7»;
 • у графі 18«2100» (300 грн х (21 к.дн – 14 к.дн)

7 — санаторно-курортне лікування, якщо листок непрацездатності виданий чорнобильцю, віднесеному до 1 категорії

Кількість днів санаторно-курортного лікування з урахуванням часу проїзду туди й назад (кількість днів у графах 13, 14 і 17, повинна збігатися)

Уся сума допомоги (сума допомоги  в графах 15, 16 і 18 повинна збігатися)

Санаторно-курортне лікування триває 24 к.дн. У такому разі за рахунок Фонду оплачується весь період. Страховий стаж чорнобильця — понад 8 років. Розрахований середній заробіток — 300 грн.

Тоді показуємо:

 • у графі 17«24»;
 • у графі 18«7200» (300 грн х 24 к.дн)

8 — допомога по вагітності та пологах, якщо листок непрацездатності виданий жінкам-чорнобильцям

Різницю в кількості днів між декретною відпусткою, наданою на загальних підставах, і декретною відпусткою, наданою на пільгових умовах

Сума допомоги, яку нараховано за додаткові дні (різницю)

Жінці-чорнобильцю видано листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами на 180 к.дн. Розрахований середній заробіток — 300 грн.

Тоді показуємо:

 • у графі 17«54» (180 к.дн – 126 к.дн);
 • у графі 18«16200» (300 грн х 54 к.дн)

Графа 21 «Страховий стаж (в повних місяцях) – Загальний» заповнюється для контролю за розміром нарахованої допомоги по тимчасовій непрацездатності залежно від страхового стажу застрахованої особи (50%, 60%, 70% та 100%).

Зазначаємо повну кількість місяців, без заокруглення. Якщо загальний страховий стаж застрахованої особи становить 8 повних років і більше, то до колонки 21 уноситься запис «96», що сягає 8 років х 12 місяців. Якщо загальний страховий стаж менший за 8 років, наприклад, 3 роки 2 місяці та 15 днів, то вноситься запис «38» (3 роки х 12 місяців + 2 повні місяці).

Звідки брати відомості для обчислення страхового стажу?

Якщо працівник працював безперервно останні 8 і більше років лише на вашому підприємстві, стаж можна обчислити самостійно. Детальніше про його обрахунок — у матеріалі «Страховий стаж для лікарняних і декретних: як визначати й підраховувати» газети № 213/2018.

В іншому випадку для заповнення графи 21 знадобляться відомості з Реєстру застрахованих осіб, що надаються відповідно до Положення № 10-1: Форма ОК-5 (додаток 4), Форма ОК-7 (додаток 5), дані про трудовий та страховий стаж (додаток 9). За довідкою за формами ОК-5, ОК-7 до ПФУ може звернутися працівник, натомість страхувальникам ПФУ обіцяє реалізувати надання довідок про  трудовий та страховий стаж (додаток 9 до Положення № 10-1).

Графа 22 «Страховий стаж (в повних місяцях) – За останні 12 місяців» заповнюється для контролю за виконанням норм п. 29 Порядку № 1266, а також ч. 4 ст. 19 Закону № 1105.

У разі якщо працівник працює в роботодавця безперервно 6 і більше місяців перед настанням страхового випадку та за нього сплачується ЄСВ у сумі, не меншій за мінімальний страховий внесок щомісяця, то проставляємо «6», а отже, жодні обмеження не застосовуються.

Якщо ж працівник трудиться менший період, були перерви в роботі або ж за нього сплачувався ЄСВ щомісяця в розмірі, меншому за мінімальний страховий внесок, тоді доведеться отримувати додаткові дані про страховий стаж із ПФУ або ж робити пропорційний розрахунок за формулою із ч. 3 ст. 21 Закону № 1105.

Після розрахунку коефіцієнт має значення від 0.01 до 0.99 та зараховується як неповний місяць страхового стажу. Якщо буде декілька таких місяців за останні 12 місяців, то необхідно просумувати визначені коефіцієнти страхового стажу. Тоді й знатимемо, чи досягає отриманий результат 6 повних місяців та чи доведеться застосовувати обмеження до суми лікарняних (декретних).

Микола КИРИЛЬЧУК,

бухгалтер-експерт
газети «Інтерактивна бухгалтерія»