Початок навчальних зборів припадає на серпень, а у червні 2018 року працівник перебував 10 днів у щорічній відпустці. Як правильно включити премії (місячні та річну, виплачену на початку 2018 року за 2017 рік) до розрахунку середнього заробітку за 2 місяці для збереження зарплати під час навчальних зборів?

ВІДПОВІДЬ: Середню зарплату для збереження зарплати за період навчальних зборів обчислюють виходячи з виплат за 2 останні календарні місяці, що передують події, з якою пов’язана виплата (абз. 3 п. 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100, далі Порядок № 100).

Як ураховують премії та винагороди під час розрахунку середньої зарплати

Під час обчислення середньої зарплати премії включають до сумарного заробітку, дотримуючись правил, визначених п. 3 Порядку № 100, а саме:

  • премії враховують до заробітку того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю;
  • премії, виплачені за квартал і триваліший період, ураховують до заробітку в частині, що відповідає кількості місяців розрахункового періоду;
  • винагороду за підсумками року враховують, якщо вона була нарахована в поточному році за попередній рік;
  • премії враховують пропорційно відпрацьованому часу в розрахунковому періоді (див. лист Мінсоцполітики від 02.10.2017 р. № 2480/0/101-17).

Одноразову винагороду за підсумками роботи за рік (за вислугу років) включають до середнього заробітку шляхом додавання до заробітку кожного місяця розрахункового періоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році за попередній календарний рік (абз. 2 п. 3 Порядку № 100).

Мінсоцполітики в листі від 20.04.2017 р. № 1225/0/101-17/282 зазначило: якщо одноразову винагороду (премію) за підсумками роботи за 2016 рік було виплачено у січні 2017 року, то протягом 2017 року вона має враховуватися під час обчислення середньої заробітної плати (виходячи з виплат за два останні місяці) шляхом додавання до заробітку кожного місяця розрахункового періоду 1/12 цієї винагороди. Це доволі спірне питання. У коментованому листі йдеться про винагороду, хоча Мінсоцполітики її чомусь ототожнює з річною премією, що не зовсім доречно.

Якщо мовити про річну премію за підсумками роботи за рік, то під час обчислення середньої зарплати виходячи з виплат за останні два календарні місяці треба брати до уваги вимоги абз. 1 п. 3 Порядку № 100, а саме: