(Відповіді на запитання з вебінару, що відбувся 11.09.2018)

До якої вартості застосовувати вартісний критерій 6000 грн під час оприбуткування комп’ютерної техніки? Чи залежить субрахунок від КЕКВ, за яким придбано техніку?

ВІДПОВІДЬ: У цьому випадку потрібно розглядати комплексно бюджетне законодавство та вимоги стандартів із бухгалтерського обліку в держсекторі. Визначаючи КЕКВ для придбання основних засобів, необхідно керуватися нормами Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Мінфіну України від 12.03.2012 р. № 333, далі Інструкція № 333).

За кодом 3100 «Видатки» здійснюють видатки на придбання або створення основних засобів (далі — ОЗ), окремих інших НМА, збільшення вартості активів унаслідок поліпшення об’єкта (модернізація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), капітальний ремонт, створення державних запасів і резервів, придбання землі та нематеріальних активів (пп. 3.1 Інструкції № 333).

Згідно з пп. 3.1.1 Інструкції № 333, під час придбання необоротних активів застосовується КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» для придбання або створення ОЗ, окремих інших НМА, перелічених у цьому підпункті. Під іншими НМА мають на увазі лише ті, що перелічені у пп. 3.1.1. Серед предметів, які придбавають за таким кодом, є оргтехніка, комп’ютерна техніка, кондиціонери, що за вартістю будуть віднесені до об’єктів ОЗ.

За КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» здійснюють витрати в разі придбання, зокрема: малоцінних предметів; придбання та виготовлення меблів, жалюзі, ролетів, металевих ґрат, віконних та дверних блоків тощо; комплектувальних виробів і деталей для ремонту всіх видів виробничого та невиробничого обладнання; витратних й інших матеріалів до комп’ютерної техніки та оргтехніки (п.п. 6–8 пп. 2.2.1 Інструкції № 333).

Отже, залежно від вартості комп’ютерна техніка може потрапити як до складу ОЗ, так і до складу малоцінних необоротних матеріальних активів (далі — інші МНМА).

Вартісний критерій щодо розмежування на об’єкти ОЗ і МНМА містить абз. 2 пп. 3.2.3 р. ІІ НП(С)БОДС 121 «Основні засоби».

Так, бюджетні установи зараховують до МНМА предмети вартістю (без ПДВ), що не перевищує 6000 грн, та строк використання яких становить понад рік.