Підприємство отримало від лізингової компанії вантажний автомобіль у фінансовий лізинг (оренду). Вантажівку використовували в господарській діяльності. Тепер маємо намір передати автомобіль і власні зобов’язання за договором фінлізингу іншому підприємству. Юристи рекомендують оформлювати договір про заміну сторони у зобов’язанні (переведення боргу).
Нас цікавить, як така операція обкладатиметься ПДВ? Адже наше підприємство — лізингоотримувач, лізингодавець та потенційний лізингоотримувач — платники цього податку

Заміна боржника у зобов’язаннях

За договором фінлізингу наразі лізингоотримувач перебуває у статусі боржника, а лізингодавець — у статусі кредитора.

Відповідно до ч. 1 ст. 520 ЦКУ, боржник у зобов’язанні може бути замінений іншою особою (переведення боргу) лише за згодою кредитора, якщо інше не передбачено законом. Таку згоду необхідно задокументувати. У випадку переведення боргу за договором заміни сторони у зобов’язанні лізингоотримувач передає новому лізингоотримувачу:

  • право на користування об’єктом фінлізингу (у цьому випадку — вантажівкою)

та

  • зобов’язання (борг) зі сплати лізингових платежів.

Своєю чергою, об’єкт фінлізингу лізингодавцеві не повертається, а передається в користування новому боржнику (лізингоотримувачу). Тобто зобов’язання за договором фінлізингу не припиняється, а лише переходить до нового лізингоотримувача.

Розгляньмо, як такі операції відображаються у ПДВшному обліку сторін.

У лізингодавця (кредитора)

Під час передання первинному лізингоотримувачу вантажівки в лізингодавця виник об’єкт обкладення ПДВ.

Згідно з п. 185.1 ПКУ, об’єктом обкладення ПДВ є операції платників ПДВ із постачання товарів/послуг, місце постачання яких за ст. 186 ПКУ — митна територія України. Постачанням товарів, зокрема, вважають фактичне передання (повернення) матеріальних активів іншій особі на підставі договору про фінансовий лізинг (пп. 14.1.191 ПКУ).

Датою виникнення податкових зобов’язань орендодавця (лізингодавця) для операцій фінансової оренди (лізингу) є дата фактичного передання об’єкта фінансової оренди (лізингу) у користування орендареві (лізингоотримувачеві) (п. 187.6 ПКУ).