Найбільше запитань виникає в бухгалтерів у зв’язку із заповненням оновленої таблиці 5 Форми № Д4. Адже її доповнили новими реквізитами, у яких потрібно заповнювати дані про професійне найменування роботи, код професії та назву посади, а також документи-підстави в разі прийняття на роботу, переведення, звільнення та надання відпусток. Тож, ознайомимося з новаціями

Таблиця 5 Форми № Д4: аналізуємо оновлені реквізити

Починаючи зі звіту за серпень 2018 року роботодавці формують таблицю 5 Форми № Д4, якщо протягом звітного місяця настали такі події:

  • із застрахованою особою було укладено чи розірвано трудовий договір або ЦПД на виконання робіт (надання послуг);
  • застрахованій особі надано відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустку для догляду за дитиною до 3 років або відпустку для догляду за дитиною від 3 до 6 років;
  • працівника було переведено на іншу посаду (роботу) у того самого роботодавця (переведення працівника на інше постійне місце роботи, запис про який уносять до трудової книжки працівника);
  • особа вперше вступила на військову службу чи закінчила проходження військової служби (з виключенням зі списків особового складу військової частини (військового навчального закладу, установи тощо)) у порядку, установленому положеннями про проходження військової служби.

У випадку коли особа вперше вступила на військову службу або закінчила проходження військової служби, дані в таблиці 5 Форми № Д4 заповнюють лише військові частини та військові формування (у зв’язку із цим змінилася й назва таблиці).