Для того аби з’ясувати, звідкіля у формі № Д4 (Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну від 14.04.2015 р. № 435, далі Звіт із ЄСВ) показник, у якому відображають створення нових робочих місць, необхідно звернутися до Закону України «Про зайнятість населення» від 31.08.2018 р. № 2462-VIII (даліЗакон про зайнятість).

У Законі про зайнятість зазначено про пільги роботодавцям зі сплати ЄСВ, а саме:

1. Якщо протягом 12 календарних місяців створено нові робочі місця, працевлаштовано на них працівників, і впродовж цього періоду щомісяця їм здійснювали виплату зарплати в розмірі не менш як три мінімальні зарплати за кожну особу, протягом наступних 12 календарних місяців за умови збереження рівня зарплати в розмірі не менш ніж три мінімальні зарплати за кожну таку особу щомісяця за рахунок коштів Держбюджету, передбачених у бюджеті Фонду загальнообов’язкового державного соцстрахування України на випадок безробіття, компенсуються фактичні витрати в розмірі 50% суми нарахованого ЄСВ за відповідну особу за місяць, за який він сплачений (ч. 3 ст. 24 Закону про зайнятість).

2. Якщо працевлаштовано на нове робоче місце громадян, які мають додаткові гарантії зайнятості та яким надано статус безробітного, за направленням служби зайнятості, строком не менш як на два роки щомісяця компенсують фактичні витрати в розмірі ЄСВ за відповідну особу за місяць, за який він сплачений (ч. 1 ст. 26 Закону про зайнятість).

До того ж суб’єктам малого підприємництва, які працевлаштовують безробітних строком не менш як на два роки за направленням служби зайнятості на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності, щомісяця компенсуються фактичні витрати в розмірі ЄСВ за відповідну особу за місяць, за який він сплачений (ч. 2 ст. 27 Закону про зайнятість).

Новим робочим місцем вважають робоче місце, створене (п. 12 ч. 1 ст. 1 Закону про зайнятість):

  • у зв’язку зі створенням нового суб’єкта господарювання (крім того, що створений шляхом припинення);
  • у зв’язку зі збільшенням штатної чисельності працівників за умови відсутності скорочення (зменшення) середньомісячної чисельності за попередні 12 місяців;
  • шляхом модернізації чи зміни технології виробництва, що потребують нових знань, навичок і вмінь працівника.

Про один зі шляхів створення робочого місця роботодавець заявляє в довідці, яку подає до служби зайнятості задля подальшого отримання компенсації ЄСВ. Для цього маємо спеціальне поле у формах довідок, наведених у:

  • Порядку компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженому постановою КМУ від 13.03.2013 р. № 153, далі — Порядок № 153);
  • Порядку компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженому постановою КМУ від 15.04.2013 р. № 347, далі — Порядок № 347).