У реквізиті 15 заголовної частини таблиці 1 форми № 4 зазначають середньооблікову кількість штатних працівників (далі — СКШП), облікову кількість штатних працівників (далі — ОКШП), кількість осіб, які виконували роботи за ЦПД, і кількість застрахованих осіб у звітному періоді, які отримували зарплату.
Розгляньмо особливості розрахунку цих показників із метою заповнення Звіту з ЄСВ

СКШП й ОКШП

СКШП визначають за звітний місяць й обчислюють шляхом підсумовування кількості ОКШП за кожен календарний день звітного місяця, включаючи вихідні, святкові та неробочі дні, і ділення одержаної суми на кількість календарних днів звітного місяця.

Кількість штатних працівників облікового складу за вихідний, святковий та неробочий день приймається на рівні облікової кількості працівників за попередній робочий день (пп. 3.2.1 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату України від 28.09.2005 р. № 286, далі Інструкція № 286).

До ОКШП включають усіх найманих працівників, які уклали письмово трудовий договір (контракт) і виконували постійну, тимчасову або сезонну роботу один день чи більше (п. 2.1 Інструкції № 286).

Під час обчислення СКШП ураховують усі категорії працівників облікового складу, зазначені в п.п. 2.4, 2.5 Інструкції № 286, окрім працівників, які перебувають:

  • у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами (пп. 2.5.8 Інструкції № 286);
  • у відпустках для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи віку, передбаченого колдоговором, включаючи тих, які усиновили новонароджену дитину безпосередньо з пологового будинку (пп. 2.5.9 Інструкції № 286).

Натомість до СКШП не включають осіб, перелічених у п. 2.6 Інструкції № 286, зокрема, зовнішніх сумісників  й осіб, які працюють за ЦПД.

 На цьому наголошують й податківці у роз’ясненні, наведеному в підкатегорії 301.04 системи «ЗІР».

Зверніть увагу!

Внутрішні сумісники, які отримують на одному підприємстві, наприклад, 1,5 або 2 ставки чи менш як одну ставку, в обліковій кількості штатних працівників ураховуються як одна фізособа.

Повний перелік працівників, яких включають до СКШП (п.п. 2.4, 2.5 Інструкції № 286), і, навпаки, виключають зі СКШП (п. 2.6 Інструкції № 286) наведено в таблиці 1 статті «Середня кількість працівників, ОКШП, СКШП: види показників і правила розрахунку» газети № 16/2018.

Далі розгляньмо приклад розрахунку СКШП у серпні 2018 року.