(коментар до листа ДКСУ від 02.08.2018 р. № 16/10/135-12657)

Суть питання:

За яким КЕКВ повинна відшкодовувати земельний податок бюджетна установа (орендар), що орендує приміщення в іншої бюджетної установи чи в госпрозрахункового підприємства?

Яким нормативним актом передбачене таке відшкодування земельного податку?

Позиція Казначейства

Платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), землекористувачі (ст. 269 ПКУ).

У разі найму будівлі чи іншої капітальної споруди (їх окремої частини) наймачеві надається право користування земельною ділянкою, на якій вони знаходяться, а також право користування земельною ділянкою, прилеглою до будівлі чи споруди, у розмірі, необхідному для досягнення мети найму (ст. 796 ЦКУ).

Плата, яка справляється з наймача будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), складається з плати за користування нею та плати за користування земельною ділянкою (ст. 797 ПКУ).

Договір оренди, укладений сторонами, у частині істотних умов повинен відповідати типовому договору оренди відповідного майна, але за згодою сторін у договорі оренди можуть бути передбачені й інші умови (ст. 10 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04.1992 р. № 2269-ХІІ, далі Закон № 2269).

Примірний договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарем затверджено наказом Фонду державного майна України від 23.08.2000 р. № 1774 (далі Примірний договір).

Балансоутримувач забезпечує обслуговування, експлуатацію та ремонт будівлі, а також утримання прибудинкової території, а орендар бере участь у витратах балансоутримувача на виконання зазначених робіт пропорційно до займаної ним площі у цій будівлі, якщо інше не випливає із характеру послуг, наданих балансоутримувачем за таким договором (п. 1.1 Примірного договору).

Отже, на думку Казначейства, компенсація земельного податку має сплачуватись орендарем у складі орендної плати чи як відшкодування таких витрат орендодавця.

Плата за користування земельною ділянкою орендарем здійснюється за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» (пп. 6 пп. 2.2.4 Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 12.03.2012 р. № 333, далі Інструкція № 333).

У разі відшкодування земельного податку орендарем кошти мають зараховуватися на реєстраційні рахунки орендодавця за КЕКВ 0000. Бюджетна установа — орендодавець сплачує земельний податок за КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» (пп. 1 пп. 2.6 Інструкції № 333).

Коментар редакції