Хто подає Звіт про контрольовані операції

Звіт про контрольовані операції зобов’язані подавати лише платники податку на прибуток, які у звітному році здійснювали контрольовані операції (пп. 39.4.2 ПКУ).

До речі, податківці визнають, що єдинники групи 4 звільнені від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності, зокрема, з податку на прибуток. Відповідно, господарські операції такого платника податків не є контрольованими (див. ІПК ДФСУ від 03.06.2019 р. № 2517/6/99-99-15-02-02-15/ІПК). Звісно, говоримо лише про госпоперації, здійснені під час перебування на спрощеній системі оподаткування. Тож, за період до переходу на єдиний податок Звіт про контрольовані операції все-таки потрібно подавати.

На замітку

Контрольовані операції — це всі види операцій, договорів чи домовленостей, документально підтверджених або непідтверджених, що можуть впливати на об’єкт обкладення податком на прибуток (пп. 39.2.1.4 ПКУ). Водночас, аби господарська операція вважалася контрольованою, вона має відповідати критеріям, зазначеним у пп. 39.2.1.1 ПКУ (щодо контрагентів) і пп. 39.2.1.7 ПКУ (вартісним критеріям).

Вартісні критерії контрольованості це:

  • річний бухгалтерський дохід платника податків за 2018 рік має перевищувати 150 млн грн (без ПДВ й акцизу);
  • обсяг операцій, передбачених пп.пп. 39.2.1.1, 39.2.1.5 ПКУ, з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, має перевищувати за 2018 рік 10 млн грн (без ПДВ й акцизу).

До того ж, з 01.01.2018 перелік операцій, які можуть визнаватися контрольованими, доповнено господарськими операціями, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні. Причому, госпоперації постпредставництва в Україні зі своїм нерезидентом вважаються контрольованими, якщо їх обсяг, визначений за правилами бухобліку, перевищив 10 млн грн (за вирахуванням непрямих податків) за звітний рік (тим часом не важливо, який річний дохід у постпредставництва).

Своєю чергою, обсяг господарських операцій платника податків із метою пп. 39.2.1.7 ПКУ має обчислюватися за цінами, які відповідають принципу «витягнутої руки» (пп. 39.2.1.9 ПКУ).

Детальніше про критерії контрольованості читайте у матеріалі «Контрольовані операції: критерії визнання».

Форма та строк подання

Відповідно до пп. 39.4.2 ПКУ Звіт про контрольовані операції подають до ДПС до 1 жовтня року, що настає за звітним (останній день подання — 30 вересня). Це саме прописано й у п. 1 р. І Порядку складання Звіту про контрольовані операції, затвердженого наказом Мінфіну України від 18.01.2016 р. № 8 (даліПорядок № 8).

Своєю чергою, якщо останній день строку подання Звіту про контрольовані операції припадає на вихідний чи святковий день, останнім днем строку вважають операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем (п. 3 р. І Порядку № 8).

У 2019 році 30 вересня припадає на понеділок. Тому це буде останній день подання Звіту про контрольовані операції за 2018 рік.

Звіт про контрольовані операції мають подавати засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законодавства щодо електронного документообігу й електронного цифрового підпису (пп. 39.4.2 ПКУ).

Форма Звіту про контрольовані операції затверджена наказом Мінфіну України від 18.01.2016 р. № 8 та складається із:

  • заголовної та основної частин;
  • додатка й інформації до додатка, які є невід’ємною частиною звіту.