За якою датою операцію відображають у Звіті про контрольовані операції: за фактом переходу права власності на товари (оформлення акта наданих послуг) чи за перерахуванням авансу?
За якою датою відображати операції, що розтягнулися у часі, наприклад, проценти, які нараховують щомісяця впродовж року?

ВІДПОВІДЬ: Контрольовані операції фіксують у Звіті за датою переходу прав власності на товар або датою складення акта чи іншого документа, який підтверджує виконання робіт або надання послуг.

Такий висновок випливає, зважаючи на п. 18 р. IV Порядку складання Звіту про контрольовані операції, затвердженого наказом Мінфіну від 18.01.2016 р. № 8 (даліПорядок № 8).

Нагадаємо: якщо операція разова, то дату її здійснення показують у графах 14 і 15 Звіту про контрольовані операції (тобто буде одна й та сама дата в обох графах).

Своєю чергою, якщо контрольовані операції відбуваються періодично впродовж року, й умови їх постачання та інші показники однакові (певна річ, за одним договором з одним контрагентом), то їх відображають сукупно, і, відповідно, у датах зазначають період «з» – «по». Тобто в графі 14 проставляють дату першої операції із сукупності таких повторюваних операцій (перехід права власності, оформлення акта), а в графі 15 — дату останньої операції з такої сукупності у звітному році (перехід права власності, оформлення акта) (п. 19 р. IV, п. 3 р. V Порядку № 8).

Аналогічний висновок зробили контролери в листі ДФСУ від 24.05.2016 р. № 11226/6/99-99-15-02-02-15:

«…датою проведення контрольованої операції є дата переходу прав власності на товар або дата складення акта або іншого документа, який підтверджує виконання робіт або надання послуг».

До слова: дати заповнюють в форматі «чч.мм.рррр.».