Чи виникають різниці з податку на прибуток за операцією відступлення права вимоги? Чи не перетворюється заборгованість на безнадійну в разі перевідступлення? Чи можуть трактувати оплату за відступлення права вимоги як безповоротну фіндопомогу?