(коментар до листа Мінсоцполітики від 12.07.2018 р. № 278/0/22-18)

Суть питання

Як уносити запис до трудових книжок у разі перетворення закладів охорони здоров’я (далі — ЗОЗ)?

Позиція Мінсоцполітики

У разі реорганізації підприємства (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника подовжується (ч. 3 ст. 36 КЗпП). Припинення трудового договору з ініціативи власника чи вповноваженого ним органу можливе лише в разі скорочення чисельності або штату працівників (п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП).

Записи до трудової книжки вносять відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці України, Мін’юсту України, Мінсоцзахисту України від 29.07.1993 р. № 58 (далі Інструкція № 58).

Якщо під час роботи працівника назва підприємства змінюється, про це окремим рядком, зокрема у графі 3 трудової книжки робиться запис: «Підприємство таке-то з такого-то числа перейменоване на таке-то», а в графі 4 пишеться підстава перейменування — наказ (розпорядження), його дата й номер (п. 2.15 Інструкції № 58).

Усі записи про прийняття на роботу, переведення на іншу постійну роботу чи звільнення, а також про нагороди та заохочення в трудову книжку вносить власник або вповноважений ним органом після видання наказу (розпорядження), але не пізніше тижневого строку, а в разі звільнення — у день звільнення, і вони повинні точно відповідати тексту наказу чи розпорядження (п. 2.4 Інструкції № 58).

Отже, запис до трудової книжки у разі перейменування підприємства необхідно вносити за аналогією з п. 2.15 Інструкції № 58 — на підставі наказу (розпорядження) власника підприємства, установи, організації чи вповноваженого ним органу.

Коментар редакції