(Відповіді на запитання з вебінару, що відбувся 14.08.2018)

На підприємстві працює одна особа — зовнішній сумісник (на умовах неповної зайнятості). Чи включати його до облікової кількості штатних працівників (ОКШП) і середньооблікової кількості штатних працівників (СКШП)?

ВІДПОВІДЬ: Починаючи зі звітності за серпень 2018 року, відбулися зміни в обов’язкових реквізитах, визначених п. 6 р. ІІ Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Мінфіну України від 14.04.2015 р. № 435 (далі Порядок № 435). Так, реквізит «штатна чисельність працівників (за наявності)» замінили на реквізит «облікова кількість штатних працівників (за наявності)».

Облікову та середньооблікову кількість штатних працівників визначають відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. № 286 (далі Інструкція № 286).

До показника облікової кількості штатних працівників (ОКШП) не включають згідно з п. 2.6 Інструкції № 286:

  • зовнішніх сумісників (основне місце роботи — на іншому підприємстві);
  • фізосіб, які виконують роботи (надають послуги) за договорами цивільно-правового характеру.

СКШП розраховують на підставі щоденних даних про облікову кількість штатних працівників, які уточнюються відповідно до наказів про прийом, переведення працівника на іншу роботу та припинення трудового договору (п. 3.2 Інструкції № 286).

Показник СКШП за місяць обчислюють так: підсумовують кількість штатних працівників облікового складу за кожен календарний день звітного місяця, тобто з 1 по 30 або 31 число (для лютого — по 28 або 29), включаючи вихідні, святкові та неробочі дні, і ділять одержану суму на число календарних днів звітного місяця (пп. 3.2.1 Інструкції № 286).

Отже, зовнішнього сумісника не враховують під час заповнення показників ОКШП і СКШП у звітності з ЄСВ.