(коментар до листа Мінсоцполітики від 11.07.2018 р. № 1213/0/101-18/284)

Суть питання

Як оформлювати зміну строків надання щорічної відпустки та які підстави є обґрунтованими в такому випадку?

У яких випадках щорічна відпустка може бути перенесена за ініціативою роботодавця  та коли працівника можуть відкликати з відпустки?

Як оформлювати перенесення щорічної відпустки, якщо тимчасова непрацездатність настала під час відпустки?

Позиція Мінсоцполітики

Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються роботодавцем за погодженням із виборним органом первинної профспілки чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і доводиться до відома всіх працівників (ч. 10 ст. 10 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР, далі Закон про відпустки).

Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і роботодавцем. Працівника про дату початку відпустки письмово повідомляють не пізніш як за два тижні до встановленого графіком строку.

У разі коли виникла потреба (обставини, що змушують перенести щорічну відпустку) змінити строки надання відпустки, передбачені графіком, перенесення можливе лише за узгодженням сторін трудового договору. Такі обставини можуть бути причиною для перенесення відпустки як з ініціативи роботодавця, так і з ініціативи працівника.

Якщо працівник просить перенести відпустку за сімейними обставинами на інший період (змінити строки, установлені графіком відпусток) і роботодавець не заперечує проти цього, порушення законодавства про відпустки не вбачається.

За ініціативою роботодавця щорічна відпустка як виняток може бути перенесена на інший період тільки за письмовою згодою працівника та за погодженням із профспілкою (іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом) — у разі коли надання відпустки в раніше обумовлений період може несприятливо відобразитися на нормальному процесі роботи підприємства. Проте частина відпустки тривалістю не менш як 24 к.дн. має бути використана в поточному робочому році.