(коментар до Узагальнюючої податкової консультації, затвердженої наказом Мінфіну від 03.08.2018 р. № 673, далі — Узагальнююча консультація № 673)

Одну із чотирьох узагальнюючих консультацій, затверджених наказом від 03.08.2018 р. № 673, Мінфін присвятив документальному підтвердженню безПДВшної ліквідації основних засобів.

Як відомо, у разі якщо основні виробничі або невиробничі засоби ліквідують за самостійним рішенням платника ПДВ, таку ліквідацію для ПДВшних цілей розглядають як постачання цих основних засобів за звичайними цінами, але не нижче балансової вартості на момент ліквідації (п. 189.9 ПКУ).

Проте із цього правила є винятки. А саме — ліквідація основних засобів відбудеться без ПДВ, коли:

  • основні виробничі або невиробничі засоби ліквідуються у зв’язку з їх знищенням чи зруйнуванням унаслідок дії обставин непереборної сили, в інших випадках, коли така ліквідація здійснюється без згоди платника податку, у т.ч. у разі викрадення основних виробничих або невиробничих засобів, що підтверджується відповідно до законодавства;
  • платник ПДВ подає контролюючому органу відповідний документ про знищення, розібрання чи перетворення основних виробничих або невиробничих засобів у інший спосіб, унаслідок чого вони не можуть використовуватися за первісним призначенням (абз. 2 п. 189.9 ПКУ).

Отже, щоб ліквідувати об’єкт основних засобів і не сплачувати з його залишкової вартості ПДВ, платнику необхідно подбати про документи, які свідчать, що таке списання є вимушеним.

Знищення, руйнування чи викрадення основних засобів