У січні 2016 року було опубліковано МСФЗ 16 «Оренда», що набирає чинності з 1 січня 2019 року, який чимало фінансових фахівців охрестили революційним. Безперечно, новий стандарт вплине на фінансову звітність багатьох підприємств, які раніше керувалися МСБО 17 «Оренда»

Мета й галузь застосування стандарту

Розгляньмо сутність нового стандарту, а також які підприємства можуть його застосовувати, а які — ні.

МСФЗ 16 «Оренда» установлює принципи визнання, оцінки, подання та розкриття інформації про оренду, забезпечує порядок розкриття орендарями й орендодавцями доречної інформації, що правдиво подає такі операції.

Ця інформація є основою, що використовується користувачами фінансової звітності для оцінки впливу оренди на фінансовий стан, фінансові результати та грошові потоки організації.

Підприємство має застосовувати МСФЗ 16 щодо всіх договорів оренди й суборенди.

Проте слід зазначити, що окремі договори подібного типу враховуються за іншими правилами, ніж викладені в МСФЗ 16. Так, цей стандарт не застосовується в таких ситуаціях:

Тип договорів оренди (використання)

Приклади

Чим керуватися

Пов’язані з розвідкою чи використанням невідновлюваних корисних копалин

Пошук і розробка родовищ нафти, газу, вугілля, а також руди та мінералів

МСФЗ 6 «Розвідка та оцінка запасів корисних копалин»

Що належать до біологічних активів

Догляд за садом, виноградником із подальшим розподілом урожаю, тимчасове утримання корів або гужових коней

МСБО 41 «Сільське господарство»

Концесійні угоди

Фінансування з подальшим управлінням об’єктами інфраструктури, такими як дороги, мости, аеропорти, системи водопостачання й енергопостачання

КТМФЗ 12 «Концесійні угоди про надання послуг»

Ліцензії та ліцензійні угоди на об’єкти інтелектуальної власності

Ліцензії на програмне забезпечення та технології; ліцензії на кінофільми, музику та розважальні програми; франшизи; патенти, торгові марки й авторські права, а також ліцензійні угоди на об’єкти авторського права

МСФЗ 15 «Виручка за договорами з покупцями» та МСБО 38 «Нематеріальні активи»

Незважаючи на те що стандарт набирає чинності з 1 січня 2019 року, підприємства можуть достроково керуватися ним у разі одночасного застосування МСФЗ 15 «Виручка за договорами з покупцями».