Під час виконання зобов’язань за посередницьким договором у платника ПДВ — посередника (комісіонера чи повіреного) можуть виникнути супутні витрати, що відшкодовуються замовником послуг (комітентом або довірителем). Тож, чи потрібно посереднику обкладати ПДВ таку компенсацію, розповімо в нашій консультації

Посередництво буває різним. Найчастіше взаємини між замовником і виконавцем посередницьких послуг оформлюють договором комісії або доручення (у т.ч. агентським договором). Характерною особливістю таких договорів є те, що посередник має здійснити певні дії в інтересах замовника та за його рахунок.

Тож, посередник зазвичай отримує не лише плату за свої послуги (винагороду), а й компенсацію за додаткові витрати, здійснені для виконання цього договору. А обов’язок замовника — відшкодувати посереднику витрати, зафіксовані в нормативних документах (ст. 1024 і ч. 2 ст. 1007 ЦКУ). Своєю чергою, для податкових цілей деталі відшкодування слід чітко прописати й у самому договорі.

Зокрема бажано встановити:

  • вартісні межі таких витрат та їх детальний перелік,
  • необхідність і строки надання посередником документального підтвердження понесених витрат (звіт посередника та копії відповідних первинних документів),
  • а також порядок та строки відшкодування витрат (розрахунків).

На жаль, про ПДВшну долю компенсації додаткових витрат посередника в ПКУ прямо не зазначено, що є благодатним підґрунтям для появи різних підходів до ПДВ-обліку таких сум.

Проте, перш ніж перейти до суті нашого питання, умовно розділимо витрати, що відшкодовуються посереднику, на дві групи:

1) компенсація вартості допоміжних послуг, придбаних у третіх осіб;

2) компенсація інших витрат (наприклад, курсових різниць, митних платежів, штрафів, сплачених посередником із вини замовника, тощо).

Відшкодування вартості супутніх послуг, придбаних у третіх осіб

Посередник (платник ПДВ) нараховує податкові зобов’язання з ПДВ не лише на вартість своїх послуг (винагороду) за загальними правилами. Для посередницьких операцій спрацьовує спецнорма — пункт 189.4 ПКУ, згідно з яким у посередника до бази оподаткування потрапляє також вартість товарів/послуг, які передаються/отримуються в межах посередницьких договорів. Тобто через свій ПДВ-облік він проводить, так би мовити, транзитом, вартість товарів/послуг, які він купує чи продає за дорученням замовника, попри те що право власності на ці товари/послуги до посередника не переходить. А ось про відшкодування посереднику витрат, здійснених під час виконання таких договорів, у ПДВшному р. V ПКУ ані слова.