(коментар до Порядку фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, затвердженого постановою Правління ФССУ від 19.07.2018 р. № 12, далі — Порядок № 12)

Уже з 1 жовтня 2018 року на роботодавців очікує практичне застосування новацій від Фонду соцстраху, закріплених у новому Порядку № 12. Змін чимало, тому розгляньмо їх детально.

Які страхові виплати проводитимуться за новим Порядком

Насамперед пригадаймо: іще з 01.08.2017 почав повноцінно функціонувати новоутворений Фонд соцстраху — завдяки реорганізації шляхом злиття Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі — ФСС від НВ) і Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Тому логічно, що виплати матзабезпечення від ліквідованого ФСС від НВ перейшли до Фонду соцстраху. Однак, як це часто трапляється, нормативні документи приводять у відповідність із законодавчими змінами лише згодом.

Тому згідно з оновленим Порядком № 12 здійснюється фінансування страхувальників для надання за рахунок коштів Фонду соцстраху матеріального забезпечення не тільки у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності:

  • допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною),
  • допомоги по вагітності та пологах,
  • допомоги на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві),

а й виплат потерпілим на виробництві за такими видами, як:

  • допомога по тимчасовій непрацездатності, що настала внаслідок нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання,
  • виплата в разі тимчасового переведення потерпілого на легшу, нижчеоплачувану роботу,
  • відшкодування вартості поховання потерпілого та пов’язаних із цим ритуальних послуг.

Зауважимо: перелічені виплати потерпілим на виробництві призначаються відповідно до Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат, затвердженого постановою Правління ФССУ від 19.07.2018 р. № 11. В останньому визначено пакет документів, які подаються робочими органами виконавчої дирекції Фонду або їх відділеннями для призначення страхової виплати.

У який спосіб і строки подавати заяву-розрахунок