У статті розглянемо бухгалтерський та податковий облік відсоткових облігацій в емітента, зокрема, питання щодо оцінки зобов’язань за облігаціями, обліку накопиченого купонного доходу, нарахованих відсотків і понесених витрат на розміщення облігацій