Практика укладання договорів доручення є доволі поширеною. Своєю чергою, суть договору доручення полягає в тому, що одна сторона (повірений) зобов’язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії (ч. 1 ст. 1000 ЦКУ), наприклад, продати товари чи послуги.
Саме такі випадки ми й розглянемо в матеріалі. З’ясуємо, як продаж товарів/послуг за договором доручення відображається в бухгалтерському й податковому обліку довірителя та повіреного
Юридичний аспект укладання договорів доручення ми вже розглянули в матеріалі «Договір доручення: особливості укладення та виконання» газети № 231/2016.

Облік у довірителя

Бухгалтерський облік

Тут виділимо 3 етапи.

1) Передання товарів повіреному

У бухобліку довірителя товари, передані повіреному, відображаються за дебетом субрахунку 283 «Товари, передані на комісію» (Дт 283 Кт 281). Адже відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Мінфіну України від 30.11.1999 р. № 291 (даліІнструкція № 291), на субрахунку 283 ведеться облік товарів, переданих на комісію за договорами комісії та іншими цивільно-правовими договорами, які не передбачають переходу права власності на цей товар до їх продажу. Аналітичний облік ведеться за видами товарів і підприємствами (особами) – комісіонерами (повіреними).

Зауважимо

У разі продажу послуг за договором доручення (хоча й рідко, але такі договори укладають) цього етапу не буде. Адже по суті довіритель одразу надаватиме послуги покупцям (замовникам).

2) Визнання доходів і витрат від реалізації товарів/послуг

Під час передання товарів доходи й витрати в довірителя не виникають. Дохід від продажу товару виникає в періоді його реалізації повіреним (за умови одночасного виконання умов, прописаних у п. 8 П(С)БО 15 «Дохід») — Дт 361 Кт 702. Водночас із визнанням доходу від реалізації товарів відображаються витрати, які здійснювалися для отримання таких доходів, — собівартість цих товарів (п. 7 П(С)БО 16 «Витрати») — Дт 901 Кт 283.

Нагадаємо

Згідно з п. 8 П(С)БО 15, дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається в разі одночасного виконання таких умов:

  • покупцеві передані ризики й вигоди, пов’язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив);
  • підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);
  • сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;
  • є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигід підприємства, а витрати, пов’язані із цією операцією, можуть бути достовірно визначені.