Податкова перевірка закінчилася більш-менш прийнятно (гарне бачиться на відстані). Усі причетні зітхнули з полегшенням. Керівник погодив сплату донарахованих податків і штрафних санкцій, усі результати проведено в бухобліку. Проте перед бухгалтером постає запитання: як відобразити результати перевірки в податковій звітності? Оце й з’ясуємо

Правові підстави

Податкові органи наділені правом проводити відповідно до законодавства перевірки та звірки платників податків (пп. 20.1.44 ПКУ), а також здійснювати перевірку правильності й повноти визначення фінансового результату до оподаткування згідно з бухгалтерським обліком відповідно до НП(С)БО чи МСФЗ (пп. 20.1.44 ПКУ).

Керуючись п. 54.3 ПКУ, контролюючий орган зобов’язаний самостійно визначити суму грошових зобов’язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/чи зменшення (збільшення) від’ємного значення об’єкта обкладення податком на прибуток або від’ємного значення суми ПДВ платника податків, якщо:

• дані перевірок результатів діяльності платника податків, окрім електронної перевірки, свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов’язань, суми бюджетного відшкодування та/чи від’ємного значення об’єкта обкладення податком на прибуток або від’ємного значення суми ПДВ платника податків, заявлених у податкових (митних) деклараціях, уточнюючих розрахунках (пп. 54.3.2 ПКУ);

• дані перевірок щодо утримання податків у джерела виплати, у т.ч. податкового агента, свідчать про порушення правил нарахування, утримання та сплати до відповідних бюджетів податків і зборів, зокрема податку на доходи фізичних осіб таким податковим агентом (пп. 54.3.5 ПКУ).

Результати перевірок, під час яких виявлено порушення, оформлюють актом (ст. 86 ПКУ).

На підставі п. 58.1 ПКУ контролюючий орган надсилає (вручає) платникові податків податкове повідомлення-рішення (далі — ППР).