Під час проведення перевірок платнику податків слід знати: які документи повинні бути надані контролерам; які правові вимоги до порядку подання таких документів; що буде в разі неподання платником податків документів.
Про це й поговоримо в нашій статті

Які документи надавати

Серед прав контролюючих органів, перелічених у ст. 20 ПКУ, визначено й можливість запитувати й вивчати під час проведення перевірок документи платників податків, пов’язані з обчисленням і сплатою податків, зборів, платежів, виконанням вимог законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи.

Водночас у платника податків після початку перевірки виникає обов’язок надати посадовим (службовим) особам контролюючих органів у повному обсязі всі документи, що належать або пов’язані з предметом перевірки (п. 85.2 ПКУ).

Це означає, що платник податку зобов’язаний надавати не всі документи стосовно його діяльності, а лише ті, які мають безпосереднє відношення до предмета перевірки. Тобто якщо податківці прийшли перевіряти дотримання касової дисципліни, надавати їм на вичитку договори з підрядниками не потрібно.

Предметом документальної перевірки є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплата всіх передбачених ПКУ податків і зборів, а також дотримання валютного й іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин із працівниками (найманими особами) (пп. 75.1.2 ПКУ).

Своєю чергою, документальна перевірка здійснюється на підставі:

  • податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності;
  • регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом;
  • первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку та пов’язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;
  • отриманих у встановленому законодавством порядку контролюючим органом документів і податкової інформації, у т.ч. за результатами перевірок інших платників податків.