ТОВ, яке займається імпортом побутової хімії, є платником ПДВ і податку на прибуток, прийняло рішення про незастосування податкових різниць.
За умовами імпортного контракту виготовили три кліше з логотипом фірми виробника, за допомогою яких наноситиметься інформація про товар під час імпорту в Україну. Згідно з умовами договору послуги з виготовлення кліше надавала фірма-нерезидент, і вони підтверджені актом виконаних робіт. Кліше повинні знаходитися в нерезидента, який маркуватиме товар перед імпортом, тобто не ввозитимуться в Україну. Але право власності на кліше належить нашому підприємству та нерезиденту не переходить.
Вартість виготовлення одного кліше становить 1000,00 євро, які у формі передоплати оплачені нерезиденту. У зв’язку із цим виникли такі запитання:
1) чи правильно ми зробимо, якщо відобразимо в бухгалтерському обліку операції з придбання таких кліше у складі капітальних інвестицій із подальшим включенням їх до основних засобів (субрахунок 109)?
2) чи буде у ТОВ право на нарахування амортизації за такими основними засобами з огляду на те, що вони знаходяться за межами України та не ввозилися в Україну?
3) у складі яких витрат відображати витрати на амортизацію кліше?
4) чи достатньо лише акта виконаних робіт для зняття цієї операції з валютного контролю в банку?
5) чи підлягає така операція обкладенню ПДВ?

ВІДПОВІДЬ: Розгляньмо кожне запитання окремо.

Як у бухобліку відобразити придбання кліше?

У разі якщо підприємство планує використовувати (нехай і не безпосередньо «власноруч», а через нерезидента — виробника хімпродукції, яку купує підприємство) виготовлені кліше понад року (операційний цикл, якщо він довший за рік), то такі кліше є необоротними активами.

До введення в експлуатацію їх обліковують на субрахунку 152 за первісною вартістю (п. 9 П(С)БО 7 «Основні засоби»), а після введення в експлуатацію (на початку використання із запланованою метою) — Дт 109 Кт 152.

Щоправда, зауважимо: кліше можна класифікувати як інструмент, тоді його обліковують на субрахунку 106 (оскільки вартість кліше — істотна, ми не розглядаємо варіант його обліку на субрахунку 112).

Для довідки

Кліше — друкарська форма.

Інструмент — технологічне оснащення (знаряддя чи пристрій), які в процесі праці безпосередньо стикаються з предметом праці з метою зміни чи контролю його форми, стану, властивостей тощо.

Ми вважаємо, що не буде помилкою обліковувати кліше у складі інших основних засобів — на субрахунку 109. Хоча за суттю більше підходить субрахунок 106.

Інший варіант обліку можливий, якщо підприємство передає право власності на кліше нерезиденту-виробнику. Або ж якщо за договором лише компенсує витрати на виготовлення кліше, але не купує їх безпосередньо. Проте ні перший, ні другий варіанти не стосуються нашої ситуації.