Підприємство планує придбати в німецької компанії (всі учасники — резиденти Німеччини) корпоративні права іншого нерезидента. Які податкові наслідки такої операції?

ВІДПОВІДЬ: Все залежить від того, які саме корпоративні права купує Ваше підприємство в німецької компанії. Для правильного розрахунку податкових наслідків треба пам’ятати такі правила.

По-перше, доходи від продажу нерезидентом корпоративних прав  на користь резидента вважають доходом із джерелом походження з України (пп. «в» пп. 14.1.54 ПКУ) незалежно від того, хто випустив (емітував) відповідні права, які є предметом угоди (будь-який нерезидент чи резидент України).

 Корпоративні права — права особи, частку якої визначено в статутному капіталі (майні) господарської організації, до яких входять правоможності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) такої організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правоможності, передбачені законом і статутними документами (пп. 14.1.90 ПКУ).

По-друге, за загальним правилом резидент має утримувати податок на доходи нерезидентів за ставкою 15 % не з усієї суми виплачуваного ним доходу від продажу корпоративних прав, а лише з прибутку нерезидента від такої операції (звісно, якщо інше не передбачено нормами чинного міжнародного договору з країною резиденції продавця корпоративних прав (пп. «в» пп. 141.4.1, пп. 141.4.2, п. 3.2 ПКУ)).

По-третє, оскільки корпоративні права продає німецька компанія, щодо такої операції треба застосовувати Угоду між Україною і Федеративною Республікою Німеччина про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доход і майно, яка набрала чинності 04.10.1996 (далі Угода з ФРН).

Оподаткування доходів від продажу майна резидентами Німеччини врегульовано ст. 13 Угоди з ФРН, а питанням продажу цінних паперів або інших корпоративних прав присвячено п. 2 та п. 5 згаданої статті .

  Податківці на цьому наголошували ще в листі ДПАУ від 01.11.1999 р. № 16336/7/22-2215.