Сільрада передала школі сантехнічне майно (ванна, пісуар, умивальник, змішувач, кран). На якому субрахунку мають відображатися такі ТМЦ — 1113 чи 1812? Чи можна одразу їх списувати на витрати?

ВІДПОВІДЬ: Аби правильно обрати субрахунок для обліку ТМЦ, необхідно зважати на термін їх використання (експлуатації), вартість і функціональне призначення.

Відповідно до Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219 (даліПорядок № 1219), на субрахунках 1113 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» (далі — МНМА) ведеться облік необоротних матеріальних активів, термін експлуатації яких перевищує один рік, але які за вартісними ознаками не включають до ОЗ.

Бюджетні установи зараховують матеріальні активи до МНМА, якщо їх вартість (без ПДВ) не перевищує 6000 гривень, і строк використання яких перевищує один рік (п. 3.2.3 розділу II НП(С)БОДС 121 «Основні засоби»). До них, зокрема, включається господарський інвентар вартістю до 6000 гривень включно за одиницю (комплект) без ПДВ (п. 1.2 розділу II Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб'єктів державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11).

Натомість основними засобами є матеріальні активи, які використовуються, за очікуванням, більше одного року, а вартістю більше 6000 грн.