Які активи можна вносити до статутного капіталу підприємства? Як оцінити негрошовий внесок? Що буде первісною вартістю фінінвестицій? Як оцінювати фінінвестиції у вигляді внеску до статутного капіталу іншого підприємства на дату балансу?