Підприємство не зазначає в наказі про прийняття на роботу працівників посадовий оклад. Проте під час прийняття кожного працівника складається штатно-посадовий розпис, у якому вказані посади всіх працівників станом на дату прийняття нового працівника, П.І.Б., заробітна плата (оклади), ставка (коефіцієнт зайнятості — 0,5, 0,75, 1). До того ж оклад зазначено в трудовому договорі з працівником, який складається в письмовій формі. Чи можуть виникнути претензії з боку органів Держпраці щодо оформлення наказів?