Застуда, травма або ж інша хвороба в працівника зазвичай трапляються в найнезручніший час. Це може статися й у період відрядження. А за такої ситуації виникає низка запитань: за який період виплачувати добові; на підставі чого продовжувати відрядження; як підтвердити тривалість хвороби; як оплачувати час затяжного відрядження? З’ясовуймо

У таких питаннях підприємству варто керуватись Інструкцією про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженою наказом Мінфіну від 13.03.1998 р. № 59 (даліІнструкція № 59). І хоча вона не поширюється на госпрозрахункові підприємства, а є обов’язковою для бюджетних установ, проте її норми нерідко беруть за основу, затверджуючи Положення про відрядження на підприємстві або ж вона слугує орієнтиром під час його складання.

Тому, як бути в разі хвороби у відрядженні, що та як оплачувати, як оформити продовження відрядження та які виплати слід компенсувати відрядженому працівникові, зазначають у Положенні про відрядження підприємства.

Принагідно зауважимо: роботодавець дізнається про вимушену затримку у відрядженні від працівника або засобами зв’язку під час такої поїздки, або ж фактично після її завершення та прибуття до місця роботи. А отже, усі документи, які підтверджуватимуть причину затримки у відрядженні, зокрема хворобу (листок непрацездатності, далі — ЛН), а також документи про наймання житла, транспортні квитки й інші первинні документи, що підтверджують дозволені у відрядженні витрати, працівник надасть уже після закінчення відрядження.

Тим часом у п. 10 р ІІ Інструкції № 59 прописано, що вимушену затримку у відрядженні з не залежних від працівника причин беруть до уваги з дозволу керівника підприємства та за наявності підтвердних документів в оригіналі. Рішення про подовження строку відрядження керівник приймає після прибуття відрядженого працівника до місця постійної роботи на підставі його доповідної записки, яке оформлюють відповідним наказом (розпорядженням) керівника підприємства. До доповідної записки долучають й підтвердження причини затримки у відрядженні — оформлений ЛН.