Підприємство проводить ремонт автомобіля, який триває вже 1,5 місяця. Водночас здійснює поліпшення будівлі (добудовує ще один вхід), при цьому будівля використовується. Чи потрібно на період ремонту (на місяць) припиняти амортизацію автомобіля? Чи амортизувати будівлю під час добудови, якщо з експлуатації її не виводили?

ВІДПОВІДЬ: Усе залежить від того, за якими стандартами підприємство веде облік — національними чи МСФЗ. Якщо за національними, то під час проведення поліпшень призупиняють нарахування амортизації (щоправда, вважаємо, це правило діє, якщо об’єкт вивели з експлуатації). У разі ремонту — такої вимоги П(С)БО не містить, тому, на нашу думку, якщо об’єкт вивели з експлуатації через ремонт, амортизацію у цей період усе-таки можна нараховувати.

У міжнародних стандартах усе ліберальніше. Навіть під час поліпшень, ремонтів амортизацію нараховують. Щоправда, у контролерів інший підхід.

Пояснімо й підтвердимо викладене вище судовою практикою (вона ж бо дає реальну картину можливих ризиків під час перевірок контролерами).

Амортизація за П(С)БО

Амортизація — систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації) (п. 4 П(С)БО 7 «Основні засоби»).

Амортизацію нараховують протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта, який установлює підприємство/установа (у розпорядчому акті) під час визнання цього об’єкта активом (у випадку зарахування на баланс), і призупиняють на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації (п. 23 П(С)БО 7).

Нараховувати амортизацію припиняють, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об’єкта основних засобів, переведення його на реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання, консервацію. Амортизацію під час застосування виробничого методу припиняють із дати, що настає за датою вибуття об’єкта основних засобів.

Аналогічні правила прописані й у Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Мінфіну від 30.09.2003 р. № 561.

Якщо буквально сприймати визначення амортизації, то її нараховують лише впродовж строку експлуатації. Проте, як ми пам’ятаємо, амортизація пов’язана не тільки з фізичним зносом, а й із моральним. Тому щодо періоду тимчасового виведення об’єкта з експлуатації немає прямої норми, яка б указувала на призупинення амортизації. До того ж П(С)БО 7 чітко окреслює випадки, коли амортизацію призупиняють, а саме під час:

  • модернізації;
  • реконструкції;
  • добудови;
  • дообладнання;
  • консервації (а саме під час тривалого (зазвичай понад 6 місяців) виведення об’єкта з експлуатації у зв’язку з невикористанням його у діяльності та проведенням заходів зі збереженням його стану для використання надалі).

Чому саме ці випадки? Чому не прописано «під час виведення об’єкта з експлуатації»? Мабуть, поліпшення винесли у винятки, оскільки їх вартість збільшує первісну вартість об’єкта, і, відповідно, вона амортизується. Таку збільшену вартість амортизують із наступного місяця після завершення поліпшень. Либонь, у цьому й полягає основна причина. Та й під час поліпшень, як правило, об’єкт виводять з експлуатації на тривалий період.