Нині фінансова звітність є додатком до декларації з податку на прибуток (звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації) та її невід’ємною частиною. Тобто разом із відповідною податковою декларацією платник податку на прибуток зобов’язаний подавати квартальну або річну фінансову звітність. Такі вимоги прописані в п. 46.2 ПКУ.
А оскільки незабаром настане граничний строк подання декларації з податку на прибуток за І квартал 2018 року (10.05.2018), актуальним є таке запитання: які саме форми фінзвітності потрібно подавати разом із декларацією з податку на прибуток?

Насамперед нагадаємо: у декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженій наказом Мінфіну від 20.10.2015 р. № 897, платник податку проставляє відмітки про подані форми фінзвітності (див. фрагмент декларації з податку на прибуток).

Фрагмент декларації з податку на прибуток

* Якщо фінансова звітність складається за міжнародними стандартами, то примітки до фінансової звітності можуть подаватись у складі фінансових звітів як додаток до них у самостійно обраному вигляді (письмове пояснення, таблиця, графік тощо). Своєю чергою, позначка про подання приміток до фінансової звітності у таблиці «Наявність поданих до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств додатків — форм фінансової звітності» не проставляється. Про це зауважила ДФС у підкатегорії 102.23 системи «ЗІР».

З 01.01.2018 Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень» від 05.10.2017 р. № 2164-VIII (даліЗакон № 2164) уніс корективи до ч. 1 ст. 13 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV (даліЗакон про бухоблік). Як саме змінилася ця норма, зазначимо в таблиці 1.

Таблиця 1

Зміни до ч. 1 ст. 13 Закону про бухоблік у редакції Закону № 2164

БУЛО

СТАЛО

Стаття 13. Звітний період

1. Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна звітність складається щоквартально наростаючим підсумком із початку звітного року в складі балансу та звіту про фінансові результати. Баланс підприємства складається за станом на кінець останнього дня кварталу (року)

Стаття 13. Звітний період

1. Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна фінансова звітність складається за результатами першого кварталу, першого півріччя, дев’яти місяців. Крім того, відповідно до облікової політики підприємства фінансова звітність може складатися за інші періоди.

Звітний період для складання фінансової звітності про виконання бюджетів визначається Бюджетним кодексом України

Отже, наразі жоден нормативний документ не визначає склад проміжної фінзвітності.

Своєю чергою, п. 1 р. ІІ НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» визначає, що фінансова звітність складається з:

 • балансу (звіту про фінансовий стан);
 • звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід);
 • звіту про рух грошових коштів;
 • звіту про власний капітал;
 • приміток до фінансової звітності.

Тобто, зважаючи на викладене вище, за І квартал 2018 року підприємства зобов’язані подавати повний комплект фінансової звітності.

Хоча Закон № 2164 підкоригував також визначення фінзвітності:

«фінансова звітність — звітність, що містить інформацію про фінансовий стан та результати діяльності підприємства» (ст. 1 р. І Закону про бухоблік).

До зазначених змін поняття фінзвітності включало звітність про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період. Таке визначення й досі є в п. 3 р. І НП(С)БО 1.

Тож навряд чи виключення з поняття фінзвітності інформації про рух грошових коштів свідчить про те, що відповідний звіт не потрібно подавати за результатами І кварталу 2018 року. Адже, як уже мовилося, жоден нормативний документ не зазначає про скорочений склад проміжної фінзвітності.

На замітку!

Цікаво, що Директива 2013/34/ЄС, на виконання якої було запроваджено вказані зміни до Закону про бухоблік, також не визначає складу проміжної фінзвітності, але передбачає мінімальний склад річної фінзвітності у складі балансу, звіту про прибутки та збитки й пояснень до фінансової звітності (ст. 4 гл. 2 Директиви 2013/34/ЄС).

Якщо зважати на норми Директиви 2013/34/ЄС, то в підприємств усе ж є можливість подання за результатами І кварталу 2018 року скороченого комплекту фінзвітності. Але не варто забувати про чинні бухоблікові норми, визначені НП(С)БО 1, відповідно до яких підприємства мають орієнтуватися саме на повний комплект фінзвітності.

Яка думка податківців щодо складу проміжної фінзвітності?

Наразі в підкатегорії 102.23.02 системи «ЗІР» чинна консультація — «Які форми фінансової звітності повинні подаватися платниками податку на прибуток та неприбутковими організаціями?» (діє з 08.02.2018). Зокрема в ній ДФС надає перелік форм фінзвітності, які мають подаватися з проміжною та річною деклараціями з податку на прибуток (або зі звітом про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації ). Наведімо цей перелік у таблиці 2.

  Згідно з пп. 133.4.7 ПКУ, для неприбуткових організацій, які відповідають вимогам п. 133.4 ПКУ й унесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, установлюється річний податковий (звітний) період.

Таблиця 2

Перелік форм фінзвітності, які мають подаватися разом із декларацією з податку на прибуток або з «неприбутковим» звітом

Платники податку на прибуток

Форми фінансової звітності, які подаються разом із декларацією з податку на прибуток (або зі звітом про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації) за:

календарний квартал, півріччя, три квартали

рік

Платники податку на прибуток, крім:

 • суб’єктів мікропідприємств;
 • суб’єктів малого підприємництва;
 • неприбуткових установ й організацій;
 • представництв іноземних суб’єктів господарювання

Платники податку на прибуток — суб’єкти мікропідприємств, малого підприємництва  , представництва іноземних суб’єктів господарювання, крім тих, які складають фінансову звітність за МСФЗ

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва у складі:

АБО

Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва у складі:

Банки

Форми проміжної фінансової звітності, затверджені постановою Правління НБУ від 24.10.2011 р. № 373

Форми річної фінансової звітності, затверджені постановою Правління НБУ від 24.10.2011 р. № 373

Неприбуткові установи й організації (крім неприбуткових установ й організацій, які підпадають під критерії мікропідприємств, малих підприємств, бюджетних установ)

Неприбуткові установи, організації, які підпадають під критерії мікропідприємств, малих підприємств

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва у складі:

АБО

Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва у складі:

Суб’єкти державного сектора

 Критерії розподілу підприємств за відповідними категоріями ми розглянули в матеріалі «Мікро-, малі, середні та великі підприємства: нові критерії розподілу та його вплив» газети № 13/2018.

Незважаючи на такі лояльні рекомендації контролерів, платникам податку на прибуток (окрім суб’єктів мікропідприємств, малого підприємництва, неприбуткових установ й організацій, представництв іноземних суб’єктів господарювання) безпечніше все ж буде подавати за результатами І кварталу 2018 року повний комплект фінзвітності.

Наостанок варто згадати про платників податку на прибуток, які складають фінзвітність за міжнародними стандартами . Відповідно до п. 8 МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність», проміжний фінансовий звіт має включати щонайменше такі компоненти:

 • стислий звіт про фінансовий стан;
 • стислий звіт або стислі звіти про прибуток чи збиток й інший сукупний дохід;
 • стислий звіт про зміни у власному капіталі;
 • стислий звіт про рух грошових коштів;
 • деякі пояснювальні примітки.

  Хто зобов’язаний звітувати за міжнародними стандартами, читайте в матеріалі «Зміни в Закон про бухоблік: наближення до євровимог» газети № 215/2017.

Нагадаємо

Відповідно до Закону № 2164, до низки МСФЗшників приєдналися великі підприємства та підприємства, які видобувають корисні копалини загальнодержавного значення. Водночас датою переходу на МСФЗ для підприємств, які згідно з вимогами Закону № 2164 уперше застосовують МСФЗ, є 01.01.2018. Також ці підприємства можуть обрати датою переходу на МСФЗ 01.01.2017.

Для забезпечення порівнянності показників фінансової звітності підприємств, які вперше застосовують МСФЗ, з датою переходу 01.01.2018, такі підприємства перераховують проміжну фінансову звітність, річну фінансову звітність і консолідовану фінансову звітність за 2018 рік, включаючи вступний баланс станом на 01.01.2018 за МСФЗ згідно з вимогами МСФЗ 1.

Починаючи з 01.01.2019, згадані щойно підприємства складають проміжну фінансову звітність, річну фінансову звітність і консолідовану фінансову звітність за 2019 рік за МСФЗ. При цьому як порівняльна інформація в проміжній фінансовій звітності, річній фінансовій звітності та консолідованій фінансовій звітності за 2019 рік використовуються показники фінансової звітності за 2018 рік, трансформованої відповідно до вимог МСФЗ (див. лист Мінфіну від 27.02.2018 р. № 35210-06-5/5570).

Алевтина ПОЛІЩУК,

бухгалтер-експерт
газети «Інтерактивна бухгалтерія»