Працівник вправі піти в додаткову оплачувану навчальну відпустку меншої тривалості, ніж передбачено Законом про відпустки. Якщо працівник перериває навчальну відпустку й стає до роботи, усі відпрацьовані дні оплачуються у загальному порядку, і підстав для утримання з працівника зайвих відпускних немає