Як емітенту класифікувати розміщенні привілейовані акції: як складову власного капіталу чи, зважаючи на правила МСБО, їх можна розцінювати як зобов’язання підприємства?