Розгляньмо правила відображення в обліку підприємства операцій із придбання (імпорту) автомобіля в нерезидента за валюту