Придбання (імпорт) автомобіля в нерезидента за валюту — це операції, яким властиві як ознаки операцій імпорту більшості товарів, так і особливості, обумовлені безпосередньо характеристиками власне предмета імпорту. Розуміння загальних і спеціальних правил таких операцій — запорука правильного відображення їх в обліку.
Тож, розгляньмо докладніше правила відображення в обліку підприємства операцій із придбання (імпорту) автомобіля в нерезидента за валюту

Оприбуткування імпортного автомобіля

Одразу наголосимо: автомобіль — це об’єкт матеріальних цінностей, який може бути визнаний в обліку як товаром, так і основним засобом (залежно від характеру та напряму діяльності підприємства, а також від призначення використання придбаного авто).

Загальні правила бухгалтерського та податкового обліку імпорту товарів викладені в матеріалі «Імпорт товарів: бухгалтерський і податковий облік» газети № 187/2017. Наразі ж розглядатимемо імпортований автомобіль лише як основний засіб, керуючись кваліфікацією необоротних засобів відповідно до пп. 5.1.5 П(С)БО 7 «Основні засоби».

Бухгалтерський облік

Згідно із загальним правилом, основні засоби повинні оприбутковуватися за первісною вартістю, порядок формування якої врегульовано в п. 8 П(С)БО 7 «Основні засоби».

Тож, відповідно до п. 8 П(С)БО 7 первісна вартість об’єкта основних засобів (будь-яких, не лише імпортованого автомобіля) складається з таких витрат, як:

 • суми, що сплачуються постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);
 • реєстраційні збори, державне мито й аналогічні платежі, що здійснюються у зв’язку з придбанням (отриманням) прав на об’єкт основних засобів;
 • суми ввізного мита;
 • суми непрямих податків у зв’язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються підприємству/установі);
 • витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів;
 • витрати на транспортування, установлення, монтаж, налагодження основних засобів;
 • інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання у запланованих цілях.

Зверніть увагу

Відповідно до норми п. 8 П(С)БО 7, фінансові витрати не включаються до первісної вартості основних засобів, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок позик (за винятком фінансових витрат, що включаються до собівартості кваліфікаційних активів згідно з П(С)БО 31 «Фінансові витрати»).

Придбаний за імпортом автомобіль, найімовірніше, не є кваліфікаційним активом. Теоретично можна припустити, що після купівлі цей автомобіль може істотно та довгостроково доопрацьовуватися/переобладнуватися, що надасть можливість віднести його до категорії активів кваліфікаційних. Але практично це малоймовірно. Тож про включення до первісної вартості імпортованого автомобіля фінансових витрат не йдеться.

Порядок формування складових первісної вартості імпортованих товарів ми докладно описали в уже згаданому матеріалі «Імпорт товарів: бухгалтерський і податковий облік» газети № 187/2017.

Крім того, окремі питання, пов’язані з операціями з придбання імпортних основних засобів, були розглянуті у статті «Основні засоби придбано у нерезидента: бухоблік курсових різниць» газети № 41/2016.

А наразі зупинімося на тих складових первісної вартості імпортованого автомобіля, порядок формування яких характерний саме для автомобілів — основних засобів, зокрема:

 • реєстраційні збори, державне мито й аналогічні платежі, що здійснюються у зв’язку з придбанням (отриманням) прав на об’єкт основних засобів,
 • суми ввізного мита.

Реєстраційні збори, державне мито й аналогічні платежі, що здійснюються у зв’язку з придбанням (отриманням) прав на об’єкт основних засобів

Насамперед акцентуймо увагу ось на чому. Придбання транспортних засобів вирізняється такими особливостями: зважаючи на норму п. 7 ст. 1 Закону № 400, підприємства, установи й організації незалежно від форми власності, фізичні особи, які набувають право власності на легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації в Україні територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України, крім випадків забезпечення легковими автомобілями осіб з інвалідністю й успадкування легкових автомобілів згідно із законом, є платниками збору на обов’язкове державне пенсійне страхування.

Таким чином, якщо підприємство імпортує легковий автомобіль, і він уперше реєструватиметься в Україні, то під час формування його первісної вартості необхідно враховувати також витрати на сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування.

Зверніть увагу

Керуючись нормою пп. 14.1.163 ПКУ, перша реєстрація транспортного засобу — це реєстрація транспортного засобу, яка здійснюється вповноваженими державними органами України щодо цього транспортного засобу в Україні вперше.

Як доповнення до викладеної вище інформації для наочності на рис. 1 відобразимо алгоритм дій підприємства-покупця залежно від характеристик імпортованого автомобіля:

Рис. 1. Необхідність нарахування та сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування під час купівлі автомобіля

Розгляньмо детальніше порядок нарахування та сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, якого необхідно дотримуватися особам, що підпадають під дію цієї норми Закону № 400.

Відповідно до норми п. 6 ст. 2 Закону № 400, об’єктом оподаткування є вартість легкового автомобіля.

Згідно з нормою п. 8 ст. 4 Закону № 400, установлено такі ставки для розрахунку збору:

 • 3% від вартості легкового автомобіля, якщо вона не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ПМПО), установленого законом на 1 січня звітного року. Станом на 1 січня 2018 року в Україні ПМПО становить 1762 грн. Отже, ставка в розмірі 3% повинна застосовуватися для легкових автомобілів, вартість яких у 2018 році не перевищує чи дорівнює 290730 грн (1762 грн × 165);
 • 4% від вартості легкового автомобіля, якщо вона перевищує 165, але не більша, ніж 290 ПМПО (тобто для легкових автомобілів вартістю в 2018 році — від 290730 грн до 510980 грн);
 • 5% від вартості легкового автомобіля, якщо вона перевищує 290 ПМПО (тобто для легкових автомобілів вартістю в 2018 році — понад 510980 грн).

Наразі про інший аспект.

Подібно до того, як одна із характеристик автомобіля — напрям його використання (легковий або вантажний) — впливає на нарахування чи ненарахування збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, так і інша характеристика, а також окремі інші умови можуть вплинути на необхідність нарахування та сплати ввізного мита та його розмір. І такою характеристикою є, наприклад, вид використовуваного палива.

Як доповнення до наданої інформації на рис. 2 відобразимо залежність і величину ввізних імпортних платежів від характеристики імпортованого автомобіля — виду палива:

Рис. 2. Необхідність нарахування та сплати ввізних імпортних платежів під час купівлі автомобіля залежно від виду палива автомобіля, що придбавається

Крім того, наголосимо: придбавач автомобіля є ще й платником акцизного податку. Ставки акцизного податку визначені в пп. 215.3.51 ПКУ та підрозділі 5 р. XX ПКУ.

Зауважимо

Ставки акцизного податку, установлені п. 15 підрозділу 5 р. XX ПКУ, не застосовуються для легкових автомобілів, якщо вони:

 • мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із Законом України та/або визнаною державою-агресором по відношенню до України відповідно до законодавства, чи ввозяться з території такої держави-окупанта (агресора) і/або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом України;
 • вироблені до 1 січня 2010 року;
 • ввозяться на митну територію України особою для власного використання або на користь інших осіб за договорами купівлі-продажу, міни, поставки, дарування, комісії, доручення, поруки, інших господарських та цивільно-правових договорів або за рішенням суду в кількості понад один легковий автомобіль протягом календарного року.

У разі відчуження протягом 365 днів із дня реєстрації транспортних засобів, під час увезення яких були застосовані ставки акцизного податку, визначені п. 15 підрозділу 5 р. XX ПКУ, платник податків зобов’язаний сплатити акцизний податок за такі транспортні засоби за ставками, установленими ст. 215 ПКУ.

Суми ввізного мита

Нагадаємо: ввізне мито встановлюється на товари, які ввозяться на митну територію України (ст. 272 МКУ). Ставки такого мита встановлені Митним тарифом України та диференціюються залежно від коду УКТ ЗЕД.

Крім того, імпортерам транспортних засобів не слід забувати про те, що ст. 282 МКУ передбачена можливість застосування податкових пільг у вигляді звільнення від обкладення митом, а саме:

 • відповідно до п. 17 ч. 1 ст. 282 МКУ, технічні та транспортні засоби, у т.ч. самохідні сільськогосподарські машини, що працюють на біопаливі та класифікуються за кодами згідно з УКТ ЗЕД, визначеними ст. 7 Закону України «Про альтернативні види палива», якщо такі товари не виробляються в Україні. Порядок увезення зазначених технічних та транспортних засобів, у т.ч. самохідних сільськогосподарських машин, визначається Кабінетом Міністрів України;
 • відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 282 МКУ, продукція оборонного призначення, визначена такою згідно з п. 9 ст. 1 Закону України «Про державне оборонне замовлення», яка класифікується за цими групами, товарними позиціями та підкатегоріями УКТ ЗЕД 8702–8705 (лише для пасажирських і вантажних автомобілів звичайного типу, що використовуються в оборонних цілях і мають легку броню чи обладнані зйомною бронею).

Таким чином, в абсолютній величині витрати підприємства на сплату реєстраційних зборів, державного мита й аналогічних платежів, що здійснюються у зв’язку з придбанням (отриманням) прав на об’єкт основних засобів, а також суми ввізного мита можуть бути різними та залежать від низки умов, зазначених у ПКУ та МКУ.

Оприбуткування імпортованих транспортних засобів як основних засобів у бухобліку відображається спочатку на рахунку 15 «Капітальні інвестиції».

Так, первісна вартість імпортованого автомобіля формуватиметься та відображатиметься в обліку за Дт 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів» у кореспонденції з такими бухгалтерськими рахунками:

 • Кт 632 «Розрахунки з іноземними постачальниками» — у частині вартості придбаного автомобіля, яка підлягає сплаті постачальнику згідно з договором;
 • Кт 651 «За розрахунками із загальнообов’язкового державного соціального страхування» — у частині нарахування збору на обов’язкове державне пенсійне страхування (за наявності такого нарахування);
 • Кт: 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 37 «Розрахунки з різними дебіторами», 63 «Розрахунки з постачальниками», 68 «Розрахунки за іншими операціями» й інші рахунки (за потребою) — у частині витрат, понесених на сплату мита, послуг митного брокера, на страхування ризиків доставки автомобіля, на його транспортування, монтаж, наладку, а також інші понесені витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням придбаного автомобіля до стану, у якому він буде придатний для використання у запланованих цілях).

І лише після цього основні засоби (у т.ч. імпортований автомобіль) можуть бути введені в експлуатацію (для подальшого використання). А таку операцію потрібно відображати в обліку бухгалтерською проводкою: Дт 105 «Транспортні засоби» Кт 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів».

Розлогіше бухгалтерські проводки під час придбання імпортованого автомобіля (від операцій оплати за автомобіль до його введення в експлуатацію) наводяться далі у числовому прикладі.

(Продовження статті див. у наступному номері)

Ольга МИРОНОВА,

аудитор