ТОВ «Х» є 100%-вим засновником іншої юрособи ТОВ «У». Обидва — платники податку на прибуток. Плануються нарахування та виплата дивідендів засновнику за 2018 рік. Які бухгалтерські проводки у ТОВ «Х» на суму отриманих дивідендів і які податкові наслідки? Чи виникають різниці з податку на прибуток за отриманими дивідендами у ТОВ «Х» (має дохід понад 20 млн грн і визначає податок на прибуток із застосуванням різниць)?

Бухгалтерський облік

Дивіденди включають до фінансових доходів (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі) (п. 7 П(С)БО 15 «Дохід» і п. 7 П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції»). Тому важливо, за яким методом підприємство «Х» веде облік інвестицій у підприємство «У» — за методом участі в капіталі чи ні. Розповімо про це детальніше.

Облік дивідендів як фіндоходів (коли облік не ведеться за методом участі в капіталі!)

Дохід, який виникає в результаті використання активів підприємства іншими сторонами, визнається у вигляді дивідендів, якщо:

  • імовірне надходження економічних вигід, пов’язаних із такою операцією;
  • дохід може бути достовірно оцінений.

Своєю чергою, дивіденди визнаються в періоді прийняття рішення про їхню виплату (п. 20 П(С)БО 15), тобто за фактом нарахування дивідендів, а не в періоді їх отримання.

Нарахування дивідендів інвестор показує проводками: Дт 373 Кт 731, одержання дивідендів — Дт 30, 31 Кт 373.

У разі якщо рішення про нарахування дивідендів за 2018 рік прийнято вже в 2019 році (скажімо, у 1 кварталі), то, хоча дивіденди нараховані за результатами 2018 року, операцію з нарахування дивідендів відображають у 1 кварталі 2019 року — за фактом прийняття рішення. Рішення про виплату дивідендів зазвичай фіксують у протоколі загальних зборів (тож вагомо, якою датою оформлено протокол).