Підприємство за підсумками 2018 року мало чистий дохід від усіх видів діяльності без ПДВ більш як 20 млн грн. У 2019 році звітували щокварталу й використовували різниці з податку на прибуток. Та за підсумками 2019 року підприємство одержало чистий дохід від усіх видів діяльності без ПДВ менш як 20 млн грн.
У декларації з прибутку за який період треба повідомити ДПІ про те, що підприємство відмовляється від коригувань фінрезультату на різниці відповідно до пп. 134.1.1 ПКУ — за 2019-й чи 2020 рік? Чи можна вже за 2019 рік не застосовувати різниць, хоча в 1 кварталі, півріччі та 3 кварталах їх застосовували?
З 2020 року як звітувати — щокварталу чи раз на рік?

Відповідь

Спершу розповімо про відмову від різниць, а далі — про правила звітування.

Відмова від різниць із податку на прибуток

Ми переконані, що в декларації за 2019 рік можна відмовитися від різниць, і за підсумками вже 2019 року різниці з р. ІІІ ПКУ не застосовувати.

Те, що впродовж 2019 року підприємство звітувало щокварталу та з використанням різниць, — не перепона для відмови від різниць за підсумками року, оскільки бухдохід не перевищує за цей рік 20 млн грн, і цей рік — перший після року, у якому дохід становив понад 20 млн грн.

Для кращого розуміння процитуймо норми, які дозволяють зробити такий висновок, і виділимо важливі моменти в них.

Тож, згідно з пп. 134.1.1 ПКУ:

«Для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, об’єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього розділу. Платник податку, у якого річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, має право прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього розділу, не більше одного разу протягом безперервної сукупності років в кожному з яких виконується цей критерій щодо розміру доходу. Про прийняте рішення платник податку зазначає у податковій звітності з цього податку, що подається за перший рік в такій безперервній сукупності років. В подальші роки такої сукупності коригування фінансового результату також не застосовуються (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років)».

Отже, доходний критерій 20 млн грн беруть саме за останній рік. Для 2019 року останнім буде саме він. Ми ведемо до того, що умова стосовно критерію в 20 млн грн в останньому році виконується (якби законодавець волів бачити тут минулий звітний рік, він би про це зазначив).