Як у бухгалтерському та податковому обліку відобразити відсотки, нараховані на залишок коштів на поточному рахунку?