Показники кількості працівників, у т.ч. середньої кількості,  зустрічаються майже в кожному статистичному звіті чи пов’язаному із зарплатою та кадрами. Проте не завжди можна відразу ідентифікувати, про який саме показник кількості працівників ідеться. Тому з’ясуймо, які є види показників чисельності працівників і які з них для яких статистичних, зарплатних і кадрових звітів використовуються

Кількість працівників: види показників

Для розрахунку всіх показників кількості працівників використовують Інструкцію зі статистики кількості працівників, затверджену наказом Держкомстату України від 28.09.2005 р. № 286 (далі — Інструкція № 286).

Ця Інструкція  поширюється на всіх юросіб, їхні філії, представництва й інші відокремлені підрозділи, а також на фізосіб-підприємців, які використовують найману працю (абз. 2 п. 1.1 Інструкції № 286).

У статистичній, кадровій та зарплатній звітності зустрічаються різні показники кількості працівників, які відрізняються методами розрахунку та метою їхнього використання. Тому розгляньмо, які саме показники розраховують згідно з Інструкцією № 286 і за якими методиками.

Облікова чисельність штатних працівників (далі — ОЧШП) підраховується загалом по підприємству, а також за окремими категоріями працівників. Наприклад, визначають кількість працівників, зайнятих в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам, працюючих пенсіонерів, інвалідів чи осіб, які мають додаткові гарантії в сприянні працевлаштуванню.

Показник ОЧШП є основним для визначення інших показників середньої кількості працівників. Його визначають на певну дату, тобто для визначення показника середньооблікової чисельність штатних працівників спочатку підраховують ОЧШП за кожен календарний день, включаючи вихідні, неробочі, святкові дні.

Середньооблікова чисельність штатних працівників (далі — СЧШП) — цей показник використовують для визначення кількості зайнятих працівників за сферами економічної діяльності. Під час його розрахунку зайнятого працівника враховують лише раз (за місцем основної роботи), незалежно від строку трудового договору та тривалості робочого часу.

Середня кількість працівників (далі — СКП) — показник використовують для оцінки зайнятості на підприємстві та визначають:

  • за період (місяць, квартал, з початку року, рік);
  • як суму таких показників: СЧШП, середньої кількості зовнішніх сумісників і середньої кількості працюючих за цивільно-правовими договорами (далі СКП за ЦПД).

Середня кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості (далі — СКПЕПЗ) цей показник характеризує умовну кількість працівників (робочих місць), що працювали повний робочий день, яка необхідна для виконання встановленого підприємством обсягу робіт (послуг).

Він базується на перерахунку оплаченого робочого часу всього персоналу (штатні працівники, сумісники, особи, що виконують роботи за ЦПД), який залучений до роботи у звітному періоді й отримував відповідну зарплату, в умовну кількість працівників, яких би вистачило для виконання такого ж  обсягу роботи, якби вони працювали повний робочий день (абз. 5 п. 1.8 Інструкції № 286).

Докладно, як обчислювати  кожен із цих показників, ми розглянемо в одному з наступних номерів газети.

Використання показників кількості працівників у зарплатних і кадрових звітах

Згідно з Інструкцією № 286, показники кількості працівників визначають для форм державних статистичних спостережень, аби отримати об’єктивну статистичну інформацію щодо зайнятості працівників і розмірів їхньої оплати праці. Проте показники кількості працівників використовуються не лише в статистичній, а й у податковій, фінансовій звітності, звітності з ЄСВ, кадрових звітах.

Про застосування показників кількості працівників у податковій і фінансовій звітності — у матеріалі «Середня кількість працівників у податковій та фінансовій звітності» газети № 14/2018.

Тож, проаналізуймо, який показник кількості працівників у яких формах статистичної, зарплатної та кадрової звітності використовується.

Таблиця

Використання показника кількості працівників

Форма звітності

Який показник використовують

Де проставляють показник

Примітки, роз’яснення

Зарплатна звітність

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ)

(наказ Мінфіну від 13.01.2015 р. № 4)

ОЧШП

У заголовній частині реквізит «Працювало за трудовими договорами (контрактами)»

Зазначають максимальну кількість працівників, які фактично працювали за трудовими договорами протягом звітного кварталу, окрім тих, які перебувають у відпустках по вагітності та пологах, по догляду за дітьми, у відпустці без збереження зарплати (мабуть мали, на увазі відпустку по догляду за дитиною до 6-ти, 16-ти, 18-ти років) (категорія 103.25 системи «ЗІР»)

СКП  за ЦПД

У заголовній частині реквізит «Працювало за цивільно-правовими договорами»

Показник СКП за ЦПД за звітний період (включають і штатних працівників, які додатково виконують роботу за ЦПД (категорія 103.25 системи «ЗІР»)

Звіт про суми нарахованої заробітної  плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації)  застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (Форма № Д4)

(наказ Мінфіну від 14.04.2015 р. № 435)

СЧШП

Реквізит 15 «Середньооблікова кількість штатних працівників за звітний період, осіб»

Показник СКШП визначають за звітний місяць відповідно до п. 3.2 Інструкції № 286

СЧШП

Реквізит 15 «Середньооблікова кількість штатних працівників за звітний період, у тому числі працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлено інвалідність, осіб»

Показник СЧШП визначають за звітний місяць для працівників, яким установлено інвалідність

СКШП

Реквізит 15 «Середньооблікова кількість штатних працівників за звітний період, у тому числі працівників, що мають додаткові гарантії в сприянні працевлаштуванню, осіб»

Показник СЧШП визначають за звітний місяць для працівників, які мають додаткові гарантії в сприянні працевлаштуванню

ОЧШП

Реквізит 15 «Штатна чисельність працівників»

Не включають зовнішніх сумісників, включають осіб, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, й осіб, працевлаштованих на їх місця (категорія 301.04.01 системи «ЗІР»)

СКП за ЦПД

Реквізит 15 «Кількість осіб, які виконували роботи (надавали) за договорами цивільно-правового характеру» 

Осіб таких категорій ураховують як цілі одиниці, незалежно від тривалості робочого часу протягом усього строку дії договору (абз. 2 п. 3.3 Інструкції № 286)

Статистичні та кадрові звіти

Звіт з праці (форма № 1-ПВ (місячна)

(наказ Держстату від 10.06.2016 р.  № 90, роз’яснення Держстату від 13.07.2016 р. № 17.4-12/4)

СЧШП

Рядок 1040 «Середньооблікова кількість штатних працівників» розділу І

Визначають за звітний місяць (не включають осіб, які перебувають у відпустці по вагітності та пологах, у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років, а також призваних на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період)

Звіт з праці (форма № 1-ПВ (квартальна)

(наказ Держстату від 10.06.2016 р. № 90, роз’яснення Держстату від 13.07.2016 р.
№ 17.4-12/5)

ОЧШП

Рядок 3070 «Облікова кількість штатних працівників на кінець звітного періоду» розділу І «Кількість штатних працівників»

Визначають ОЧШП на останній календарний день звітного періоду (включають працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період)

ОЧШП

Рядки 3080, 3090, 3100 р. І — Облікова кількість штатних працівників відповідно: прийнятих на умовах неповного робочого дня (тижня); які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами; які перебувають у відпустці по догляду за дитиною

Визначають ОЧШП на 31 грудня звітного року (раз на рік — у звіті за IV квартал)

ОКШП

Рядок 6150 «Облікова кількість штатних працівників на кінець місяця, яким встановлено тарифну ставку (оклад, посадовий оклад) нижчу від прожиткового мінімуму, встановленого законодавством для працездатної особи» р. IV «Розподіл штатних працівників за розмірами заробітної плати»

Визначають ОЧШП на останній календарний день місяця звітного кварталу (крім осіб, які перебувають у відпустці по вагітності та пологах, у відпустці по догляду за дитиною, а також тих, що прийняті тимчасово на їх посади)

СЧШП

Рядки 7010 і 7020 графи 1 «Середньооблікова кількість»   р. V «Кількість і фонд оплати праці окремих категорій працівників»

СЧШП за звітний квартал відповідно: жінки та працівники, оплата праці яких фінансується коштом державного та місцевого бюджету (заповнюють бюджетні установи)

Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма № 1-ПВ (умови праці)) —раз на два роки

(наказ Держстату від 26.06.2017 р. № 150)

ОЧШП

Рядки від 10010 до 10170 р. І «Умови праці працівників» — загальна кількість і в розрізі умов оплати праці та категорій працівників

Показник ОЧШП визначають на 31 грудня звітного року (здають звітність починаючи з 2017 року)

Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників (форма № 7-ПВ) (раз на чотири роки)

(наказ Держстату від 25.08.2016 р. № 152, роз’яснення Держстату від 25.08.2016 р.
№ 17.4-12/20)

СЧШП

Рядок 740 «Середньооблікова кількість штатних працівників» р. ІI «Загальні відомості щодо кількості працівників та їх відбору для обстеження»

Середньооблікову кількість штатних працівників визначать за жовтень звітного року та за звітний рік

ОЧШП

Рядок 760 «Облікова кількість працівників на 31 жовтня, з яких здійснюється відбір…» р. ІI

Не включають тих, які не мали нарахувань із фонду оплати праці за жовтень або були прийняті на підприємство після 21 жовтня

Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів (форма № 10-ПІ)

(наказ Мінсоцполітики від 10.02.2007 р. № 42)

СЧШП

Рядок 01 «Середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу (осіб)»

СЧШП за звітний рік

 

Рядок 02 «Середньооблікова кількість штатних працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлено інвалідність, осіб»

СЧШП працівників, яким установлено інвалідність, — за звітний рік

Інформація про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають  додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

(наказ Мінсоцполітики від 16.05.2013 р. № 271)

СЧШП

Рядок 01 «Середньооблікова кількість штатних працівників за попередній календарний рік — усього»

СЧШП за попередній календарний рік (рік, що передує звітному року)

СЧШП

Рядок 02 «Середньооблікова кількість штатних працівників, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, які працювали на умовах повної зайнятості у звітному періоді»

СЧШП працівників, що мають додаткові гарантії в сприянні працевлаштуванню, які працювали на умовах повної зайнятості, — за звітний рік

Звіт про витрати на утримання робочої сили (форма № 1-РС) — подається  раз на 4 роки

(наказ Держстату від 07.08.2014 р. № 227, роз’яснення Держстату від 07.08.2014 р.
№ 18.1-12/26)

СКПЕПЗ

Рядок 010 «Середня кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості» р. І «Кількість працівників і оплачений робочий час»

СКШПЕПЗ за звітний рік

СЧШП

Рядок 020 «Середньооблікова кількість штатних працівників» р. І «Кількість працівників і оплачений робочий час»

СЧШП за звітний рік

СКП

зовнішні сумісники

Рядок 030 «Середня кількість зовнішніх сумісників» р. І «Кількість працівників і оплачений робочий час»

СКП зовнішніх сумісників (ураховують як цілі одиниці, незалежно від тривалості робочого часу протягом усього строку дії договору)

СКП за ЦПД

Рядок 040 «Середня кількість працюючих за цивільно-правовими договорами» р. І «Кількість працівників і оплачений робочий час»

Ураховують як цілі одиниці, незалежно від тривалості робочого часу протягом усього строку дії договору (не враховують осіб, які уклали ЦПД із фізособами-підприємцями, і штатних працівників, які  уклали ЦПД зі своїм роботодавцем)

Структурне обстеження підприємства (форма № 1-підприємництво (коротка) (річна))

(наказ Держстату від 24.06.2016 р. № 97, роз’яснення Держстату від 15.07.2016 р.
№ 17.4-12/9)

СКП

Рядок 300 «Середня кількість працівників» р. 3 «Кількість працівників, відпрацьований час та фонд оплати праці штатних працівників»

Підсумовує середньооблікову кількість штатних працівників, середню  кількість зовнішніх сумісників та працюючих за цивільно-правовими договорами

СЧШП

Рядок 301 «Середня кількість працівників, з них середньооблікова кількість штатних працівників» р. 3

середньооблікова кількість штатних працівників за звітний рік

СКПЕПЗ

Рядок 303 «Середня кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості» р. 3

СКШПЕПЗ за звітний рік (включає як штатних працівників, так і тих, які не перебувають у штаті та залучені до роботи згідно з договорами й мають нарахування з фонду оплати праці

У наступних номерах газети ми детально розглянемо особливості розрахунку кожного з наведених у таблиці показників і наведемо приклади їх розрахунку.

Світлана ЛІСТРОВА,

бухгалтер-експерт