Як слід виправляти помилки минулих років, що впливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку), а також статей активів, зобов'язань, власного капіталу, котрі змінилися внаслідок виправлення помилок, та як ці операції відображати у фін звітності, розповів Мінфін.