Нерідко підприємства експортують свою продукцію через посередників за договором комісії. Такі операції мають чимало бухоблікових і податкових нюансів як у комітента, так і в комісіонера (резидента). Тож, саме про них розповімо сьогодні, зокрема, розглянемо випадки, коли комісіонер є резидентом

ОБЛІК У КОМІТЕНТА

ПДВ-облік

Передання товарів. Відповідно до пп. «е» пп. 14.1.191 ПКУ «передача товарів згідно з договором, за яким сплачується комісія (винагорода) за продаж чи купівлю» вважається постачанням товарів. Це означає, що така операція є об’єктом обкладення ПДВ (п. 185.1 ПКУ).

Водночас п. 189.4 ПКУ для передання товарів у межах договорів комісії установлено спецправило, яке передбачає, що:

  • база оподаткування — вартість постачання товарів, визначена в порядку, установленому ст. 188 ПКУ;
  • дата виникнення податкових зобов’язань — дата «першої події» відповідно до п. 187 ПКУ (дата передання товару чи дата його оплати);
  • дата виникнення податкового кредиту — дата «першої події» згідно з п. 198.2 ПКУ (дата отримання товару чи його оплати).

Утім у п. 189.6 ПКУ визначено, що вказане спецправило не поширюється, зокрема, на операції з експортування товарів за межі митної території України. Тому під час передання товару від комітента до комісіонера податкові зобов’язання з ПДВ у комітента не виникають, а діятимуть загальні експортні правила, за якими ставка ПДВ становить 0% .

 Винятком є експорт відходів та брухту чорних і кольорових металів за переліком, затвердженим постановою КМУ від 12.01.2011 р. № 15, а також паперу й картону для утилізації (макулатури та відходів) товарної позиції 4707 згідно з УКТ ЗЕД. Експорт таких товарів тимчасово, до 01.01.2020, звільняється від обкладення ПДВ (п. 23 підрозділу 2 р. ХХ ПКУ).

Крім того, не застосовується нульова ставка ПДВ і до операцій з експорту щодо виробів мистецтва, предметів колекціонування чи антикваріату, на які поширюється спеціальний режим обкладення ПДВ, визначений ст. 210 ПКУ (п. 210.7 ПКУ).

Щодо комісійного експорту товарів, то в п. 200.16 ПКУ є таке зауваження:

«…якщо платник податку експортує товари за межі митної території України, отримані від іншого платника податку на умовах комісії <…>, право на отримання бюджетного відшкодування має такий інший платник податку. При цьому комісійна винагорода, отримана платником податку — експортером від такого іншого платника податку, включається до бази оподаткування за ставкою, визначеною підпунктом «а» пункту 193.1 статті 193 цього Кодексу, та не включається до митної вартості товарів, які експортуються» (Виділено авт. — А.П.).

Тобто право на застосування нульової ставки й отримання бюджетного відшкодування ПДВ має саме продавець експортної продукції — її власник (комітент). Про це повідомляють і податківці в роз’ясненні з категорії 101.09 розділу «Запитання – відповіді з Бази знань» ЗІР, надаючи відповідь на запитання «Як оподатковуються ПДВ операції з експорту товарів у межах договорів комісії?».

Тому комітенту в разі експорту товарів за кордон слід керуватися такими нормами:

  • пп. «б» п. 187.1 ПКУ — датою виникнення податкових зобов’язань є дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства. При цьому попередня (авансова) оплата вартості товарів, які експортують, наслідків у ПДВ-обліку не викликає (п. 187.11 ПКУ);

Зауважимо

Паперову митну декларацію вважають оформленою за наявності на всіх її аркушах відбитка особистої номерної печатки посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення.

Електронну митну декларацію вважають оформленою за наявності внесеної до неї посадовою особою митного органу, яка завершила митне оформлення, відмітки про завершення митного оформлення та засвідчення такої декларації електронним цифровим підписом посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення.

(п. 16 Положення про митні декларації,

затвердженого постановою КМУ від 21.05.2012 р. № 450)

  • пп. «а» пп. 195.1.1 ПКУ — операції з вивезення товарів за межі митної території України в митному режимі експорту обкладають ПДВ за ставкою 0%.