Подарунковий сертифікат — окремий товар чи просто «забезпечувальний» папірець — підтвердження передоплати за товар (або послугу), який можна вибрати на обумовлену суму.
Сьогодні ми поговоримо про обліково-податкові наслідки, що чекають на «емітентів» подарункових сертифікатів, які мають намір займатися їх продажем із наступним «погашенням»

Природа подарункового сертифіката

Більшість із нас чудово розуміють, що таке подарунковий сертифікат та його призначення. Якщо цю інформацію узагальнити, то матимемо таке:

— подарунковий сертифікат — це документ довільної форми, який надає право пред’явнику на отримання товарів/послуг за номіналом сертифіката (або менше). Водночас він підтверджує внесення авансової оплати за товари/послуги, які надалі будуть поставлені;

— подарунковий сертифікат є документом, який підтверджує майнове право держателя. Судді ВСУ в постанові від 30.03.2016 р. у справі № 6-265цс16 наголосили, що майнове право за своєю природою є «правом очікування». Таке право засвідчує правомочність його власника отримати право власності на майно в майбутньому;

— операцію з продажу бланка подарункового сертифіката не можна розглядати як операцію з продажу окремого предмета. Адже, як зазначено вище, продаючи бланк сертифіката, ми передаємо майнове право на товари, які за ним передаватимуть пред’явнику.

Бува, подарунковий сертифікат порівнюють із попереднім договором, за яким продавець зобов’язується протягом певного строку укласти з третьою особою (пред’явником сертифіката) договір купівлі-продажу на суму, зазначену в сертифікаті.

Та, як ми вже мовили, за суттю отримання оплати за подарунковий сертифікат — це отримання авансу (передоплати) за товари (роботи, послуги), які будуть реалізовані під час пред’явлення такого сертифіката (див. лист ДФСУ від 21.10.2016 р. ).

Скажімо, податківці надають ось таке щодо подарункового сертифіката — це документ, що підтверджує платіж у вигляді передоплати за товари чи різного роду послуги в зазначених у ньому магазинах (підприємствах), на суму, що еквівалентна номіналу сертифіката.

Але відмінності між викладеними вище визначеннями все ж є.

По-перше, аванс отримують за договором, у якому узгоджені істотні умови. А в ситуації з подарунковим сертифікатом предмет договору (товари, роботи, послуги) ще не відомий, як і ціна.

По-друге, у разі авансової оплати під час розірвання договору суму авансу повертають. А ось випадку за умови неотоварювання подарункового сертифіката (зазвичай до обумовленої дати його дії) — кошти за нього не повертають.