Бюджетні установи проводять інвентаризацію перед річною інвентаризацією, тобто станом на 1 жовтня чи 1 листопада. Розгляньмо важливі нюанси, які потрібно взяти до уваги під час здійснення інвентаризації залежно від виду активів і зобов’язань

Організаційні питання

Чи може комісія з інвентаризації продовжувати роботу, якщо одного із членів комісії терміново направили у відрядження?

Ні, інвентаризацію мають проводити повним складом інвентаризаційної комісії (робочої інвентаризаційної комісії) (абз. 5 п. 1 р. ІІ Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Мінфіну від 02.09.2014 р. № 879, далі — Положення № 879). Тобто у цьому випадку потрібно або призупинити роботу інвентаризаційної комісії, або оновити її склад, замінивши відсутнього члена комісії іншим працівником на постійній основі.

Зауважимо: якщо інвентаризацію матцінностей в одному приміщенні, де вони зберігаються (чи в однієї матеріально відповідальної особи), не закінчено на момент зміни складу інвентаризаційної комісії, то інвентаризацію у такому приміщенні розпочинають заново.

Чи можна до складу інвентаризаційної комісії залучати працівників структурного підрозділу внутрішнього аудиту?

Працівників підрозділу внутрішнього аудиту не включають до складу інвентаризаційної комісії. Раніше таку можливість передбачав абз. 3 п. 1 р. ІІ Положення № 879, але цю норму скасували починаючи з 30.10.2015.

Чи обов’язково щороку перед річною звітністю проводити інвентаризацію всіх інструментів, приладів, інвентарю, меблів?

За рішенням керівника, інвентаризацію інструментів, приладів, інвентарю (меблів) можуть проводити щороку в обсязі не менш як 30% усіх зазначених об’єктів з обов’язковим охопленням інвентаризацією всіх цих об’єктів протягом 3 років (абз. 6 п. 10 р. І Положення № 879).

Але такий порядок здійснення інвентаризації інструментів, приладів, інвентарю, меблів слід передбачити внутрішнім положенням про порядок проведення інвентаризації, затвердженим керівником установи.

Чи підлягають інвентаризації предмети, передані в оренду, а також ті, що знаходяться на реконструкції, модернізації, консервації, у ремонті?