Щороку перед складанням річної фінансової звітності всі юридичні особи, незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, а також представництва нерезидентів, мають проводити суцільну інвентаризацію активів і зобов’язань. Причому жодних «карантинних» послаблень тут не передбачено.

Зокрема, суцільна інвентаризація охоплює всі види зобов’язань і всі активи підприємства незалежно від їх місцезнаходження, у т.ч. предмети, що передані в прокат, оренду чи перебувають на реконструкції, модернізації, консервації, у ремонті, запасі або резерві незалежно від технічного стану.

До того ж інвентаризації підлягають активи й зобов’язання, які обліковують на позабалансових рахунках, а саме:

 • — цінності, що не належать підприємству, але тимчасово перебувають у його користуванні, розпорядженні чи на зберіганні (об’єкти оперативної (операційної) оренди основних засобів, матеріальні цінності на відповідальному зберіганні, переробці, комісії, монтажі);
 • — умовні активи й зобов’язання (непередбачені активи та зобов’язання) підприємства (застави, гарантії, зобов’язання тощо);
 • — бланки документів суворої звітності;
 • — інші активи.

Згідно з п. 10 р. І Положення № 879 інвентаризацію активів і зобов’язань перед складанням річної фінансової звітності проводять до дати балансу в період:

 • 3 місяців — для необоротних активів (крім незавершених капітальних інвестицій, об’єктів основних засобів, які на момент інвентаризації знаходитимуться поза підприємством, зокрема, автомобілів, морських і річкових суден, які відбудуть у тривалі рейси, тощо), запасів (крім незавершеного виробництва та напівфабрикатів, інших матеріальних цінностей, які на момент інвентаризації знаходитимуться поза підприємством), поточних біологічних активів, дебіторської та кредиторської заборгованостей, витрат і доходів майбутніх періодів, зобов’язань (крім невикористаних забезпечень, розрахунків із бюджетом та з відрахувань на загальнообов’язкове державне соціальне страхування);
 • 2 місяців — для незавершених капітальних інвестицій, незавершеного виробництва, напівфабрикатів, фінансових інвестицій, грошових коштів, коштів цільового фінансування, зобов’язань у частині невикористаних забезпечень, розрахунків із бюджетом і з відрахувань на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
 • до тимчасового вибуття з підприємства об’єктів основних засобів, зокрема, автомобілів, морських і річкових суден, які відбудуть у тривалі рейси, інших матеріальних цінностей, що на дату інвентаризації знаходитимуться поза підприємством.

Водночас для певних видів активів Положення № 879 установлює особливу періодичність проведення інвентаризації, а саме:

 • раз на 3 роки — для земельних ділянок, будівель, споруд й інших нерухомих об’єктів (окрім нерухомого майна державних підприємств, їх об’єднань, установ та організацій), інструментів, приладів, інвентарю (меблів) (за рішенням керівника підприємства інвентаризацію інструментів, приладів, інвентарю (меблів) можна проводити щороку в обсязі не менш ніж 30%);
 • у строки, установлені центральним органом виконавчої влади, який здійснює формування та забезпечення реалізації державної політики в галузях культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, увезення та повернення культурних цінностей, — для музейних цінностей;
 • протягом року/5 років/10 років — для бібліотечних фондів за наявності до 100 тис. одиниць, а також книжкових пам’яток / від 100 до 500 тис. одиниць з охопленням не менш як 20% одиниць / понад 500 тис. одиниць з охопленням не менш як 10% одиниць відповідно;
 • одночасно з інвентаризацією відповідних активів — для дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, які містяться у цих активах (приладах, обладнанні й інших виробах).

А от на час карантину, установленого постановою КМУ від 11.03.2020 р. № 211 з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу (COVID-19), жодних особливих строків для проведення інвентаризації не передбачено, як і звільнення від відповідальності за несвоєчасність її проведення.

Хоча, наприклад, для несвоєчасності оприлюднення фінзвітності за 2019 рік була встановлена безштрафність — за умови оприлюднення такої фінзвітності до 31.12.2020 (п. 12 р. V Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV). Імовірніше, це саме буде і з оприлюдненням фінзвітності за 2020 рік.

Проте для проведення щорічної обов’язкової інвентаризації жодні відстрочення неможливі. Адже її проводять із метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства (п. 5 р. І Положення № 879). Причому фінзвітність складають за результатами року (проміжну — за результатами першого кварталу, першого півріччя, 9 місяців), а баланс — на конкретну дату, скажімо, за рік  — на 31 грудня звітного року. Відповідно, для підтвердження достовірності показників фінзвітності за 2020 рік інвентаризація має бути проведена саме до дати балансу — 31.12.2020, як і зазначено в п. 10 р. І Положення № 879. Тому відстрочення строків проведення річної інвентаризації на час дії карантину, як і перенесення дати балансу, неможливе.

Отже, настав час для проведення річної обов’язкової інвентаризації. Підприємству (керівнику, інвентаризаційній комісії та бухгалтерії) слід потурбуватися про правильне її проведення та документування. Зокрема, під час інвентаризації виникає чимало різних проблемних запитань. Адже для кожного об’єкта процес інвентаризації має свої особливості. Для того аби полегшити роботу інвентаризаційної комісії та бухгалтерії, ми підготували аналітичну добірку на тему «Інвентаризація» (див. таблицю).

Таблиця

Добірка аналітичних матеріалів на тему «Інвентаризація»

Тематика

Публікації

Основні правила

«Інвентаризація для всіх: процедура й основні правила»

«Чи може інвентаризаційна комісія складатися з однієї особи»

«Внутрішнє положення про порядок проведення інвентаризації майна та зобов’язань підприємства»

«Інвентаризація активів та зобов’язань: шпаргалка для бюджетників»

«Інвентаризація за ініціативою податківців: коли та як її проводять»

Документування

«Інвентаризаційні описи, акти, звіряльні відомості й протоколи інвентаризації: правила складання»

«Інвентаризаційні документи: приклади заповнення»

Необоротні активи

«Інвентаризація основних засобів: найважливіші аспекти»

«Інвентаризація нематеріальних активів»

«Інвентаризація орендованої та переданої в оренду нерухомості»

Незавершене виробництво та незавершені капітальні інвестиції

«Інвентаризація незавершеного виробництва та незавершених капітальних інвестицій»

Запаси

«Інвентаризація запасів: про що потрібно знати»

«Облік нестач ТМЦ у межах норм природного убутку й понад такі норми»

«Надлишок ТМЦ: бухоблік й оподаткування»

«Пересортиця: порядок проведення в обліку та документальне оформлення»

«Під час інвентаризації в бюджетній установі виявлені лишки: як відобразити в бухобліку»

«Як відобразити в обліку бюджетної установи пересортицю запасів»

«Під час інвентаризації виявлена нестача: відшкодування та облік»

Готівка та грошові кошти

«Інвентаризуємо касу»

«Інвентаризація коштів на рахунках у банках»

Дебіторська та кредиторська заборгованості

«Інвентаризація розрахунків із дебіторами та кредиторами»

Витрати майбутніх періодів, резерви та забезпечення

«Інвентаризація витрат майбутніх періодів, резервів і забезпечень»

Відповідальність

«Що загрожує підприємству за непроведення інвентаризації»

Редакція газети

«Інтерактивна бухгалтерія»

 

 

 

______________________________________________________________

ПРАВОВИЙ ГЛОСАРІЙ

Положення № 879 — Положення про інвентаризацію активів і зобов’язань, затверджене наказом Мінфіну від 02.09.2014 р. № 879.