Працівник захворів наступного дня після повернення з відрядження: чи можна перенести строки звітування

Працівник повернувся з відрядження 18 жовтня й наступного дня захворів. Чи може він відзвітувати за витрачені кошти у відрядженні (аванс у сумі 3000 грн видано з каси підприємства) і повернути невикористані кошти після виходу на роботу після хвороби (лікарняний закрито 29.10.2013 р.)? Чи буде це порушенням термінів звітування, установлених ПКУ, і чи загрожує за це штраф?

ВІДПОВІДЬ: Штрафу в цьому випадку не буде, а от ПДФО із суми виданого авансу доведеться сплатити. Пояснимо.

Звітують за одержані під звіт готівкові кошти відповідно до законодавства України (абз. 5 п. 2.11 Положення про ведення касових операцій у національній валюті, затвердженого постановою Правління Нацбанку України від 15.12.2004 р. № 637, далі — Положення № 637). Терміни звітування за кошти, витрачені у відрядженні, установлено пп. 170.9.2 ПКУ.

Оскільки працівник отримав аванс із каси підприємства, надати Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 05.12.2012 р. № 1276 (далі — авансовий звіт), він повинен до закінчення п’ятого банківського дня, що настає за днем завершення відрядження (у нашому випадку ― до 25.10.2013 р.). Однак ПКУ не передбачає можливості подовжити термін звітування навіть за наявності такої поважної причини, як хвороба.

Водночас п. 7.39 Положення № 637 дозволяє звітувати про використання коштів із порушенням установлених термінів через тимчасову непраце­здатність підзвітної особи чи за інших обставин, що мають документальне підтвердження. Утім ця норма говорить лише про те, що в разі порушення строків звітування через хворобу працівника це не буде вважатися порушенням касової дисципліни та правил обігу готівки.

Таким чином, згадана вище норма захищає підприємство від застосування штрафу за перевищення встановлених строків використання виданої під звіт готівки (у розмірі 25% виданих під звіт сум), передбаченого абз. 5 ст. 1 Указу Президента «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» від 12.06.1995 р. № 436/95.

Окрім того, ПКУ не містить положень про штрафні санкції для працівника підприємства (установи, організації) за порушення терміну подання звіту про використання коштів, отриманих на відрядження.

Однак якщо працівник не надасть авансовий звіт у встановлені строки, у контексті п. 170.9 ПКУ сума авансу, отримана працівником на відрядження, не повернена в установлені ПКУ строки, вважається надміру витраченими коштами (див. лист ДПС у м. Києві від 22.05.2013 р. № 335/10/06-4-06).

На те, що оподаткуванню підлягають суми надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт, не повернені в установлений строк, указує й відповідь податківців у ЄБПЗ (підкатегорія 103.28).

Як бачимо, жодних послаблень у разі перевищення строку звітування ПКУ не передбачає. Після сплину граничного терміну звітування (якщо працівник не склав авансового звіту й не надав документів, які підтверджують його витрати у відрядженні), суму авансу доведеться обкласти ПДФО під час оподаткування загального місячного доходу працівника (із застосуванням негрошового коефіцієнта).

Приміром, місячний дохід працівника з урахуванням надміру витрачених коштів підпадає під ставку ПДФО ― 15%. Тоді, керуючись приписам податківців, до суми 3000 грн слід застосувати негрошовий коефіцієнт 1,176417 грн.

База оподаткування для надміру витрачених коштів дорівнюватиме 3529,41 грн (3000 грн х 1,176471), а із суми авансу, за який працівник вчасно не відзвітував, слід утримати ПДФО у розмірі 529,41 грн (3529,41 грн х 15%).

І якщо навіть відряджений працівник відзвітує із запізненням на один-два дні, це нічого не змінює.

Підсумуємо

Якщо буквально дотримуватися приписів ПКУ, у разі невчасного надання авансового звіту (через хворобу) поплатитися доведеться саме працівникові, який хворів. Адже ПДФО утримується за рахунок будь-якого його оподатковуваного доходу. Для того щоб уникнути сплати ПДФО, працівникові потрібно все ж доставити авансовий звіт разом із підтвердними документами до бухгалтерії підприємства до сплину граничного терміну, установленого для звітування.

Світлана ЛІСТРОВА,

шеф-редактор
газети «Інтерактивна бухгалтерія»