Зміни до ч. 2 ст. 14 Закону України «Про зайнятість населення»
від 05.07.2012 р. № 5067-VI (далі — Закон про зайнятість).
Підстава: п. 23 р. I Закону України від 03.10.2017 р. № 2148-VIII.

Набирають чинності з 01.01.2018

Серед змін, які привносить пенсійна реформа-2017 (Закон № 2148), маємо також новації, які не стосуються призначення пенсій або обчислення страхового стажу, але котрі містять нові обов’язки для роботодавців.

Ідеться про запровадження з 2018 року для підприємств (установ, організацій) із чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб квоти в розмірі не менше однієї особи в середньообліковій чисельності штатних працівників для працевлаштування осіб, яким до настання права на пенсію за віком лишилося 10 і менше років (далі — особи передпенсійного віку). Як бачимо, ця вимога не стосується фізосіб-підприємців і фізосіб, які використовують найману працю.

Нагадаємо

Право на призначення пенсії за віком мають особи, які досягли віку, установленого ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV.

При цьому для підприємств (установ, організацій) із чисельністю штатних працівників понад 20 осіб лишається квота на працевлаштування додаткових категорій громадян (окрім інвалідів) у розмірі 5% середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік.

До кола категорій громадян, які мають додаткові гарантії в сприянні працевлаштуванню, також віднесено осіб передпенсійного віку (п. 5 ч. 1 ст. 14 Закону про зайнятість).

Тож для підприємств зі штатом понад 20 працівників по суті нічого не змінюється: вони мають виконувати норматив працевлаштування інвалідів і 5% квоту, до якої, окрім осіб передпенсійного віку, потрапляє ще низка категорій осіб із ч. 1 ст. 14 Закону про зайнятість.

Однак підприємства зі штатом від 8 до 20 чоловік поряд із нормативом працевлаштування інвалідів починаючи з 2018 року мають також посприяти в працевлаштуванні до себе однієї особи передпенсійного віку. Адже, як вимагає ч. 3 ст. 14 Закону про зайнятість, роботодавці самостійно розраховують установлену для них квоту з урахуванням чисельності громадян, які на умовах повної зайнятості вже працюють і належать до категорій, що неконкурентоспроможні на ринку праці (крім інвалідів), і забезпечують їх працевлаштування самостійно.

Нагадаємо

Для підприємств (установ, організацій, у т.ч. підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізосіб, які використовують найману працю), установлено норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі 4% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб — у кількості 1-го робочого місця (ч. 1 ст. 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.1991 р. № 875).

Якщо впродовж року роботодавець не виконав квоту з працевлаштування громадян, зазначених у ч. 1 ст. 14 Закону про зайнятість, тоді з нього стягується штраф за кожну необґрунтовану відмову в працевлаштуванні таких осіб у межах відповідної квоти у двократному розмірі мінімальної зарплати, установленої на момент виявлення порушення (ч. 2 ст. 53 Закону про зайнятість). Обов’язок щодо працевлаштування громадян у межах квоти в працедавця виникає незалежно від наявної потреби в працівниках. При цьому відповідальність роботодавця виникає лише у випадку відмови в працевлаштуванні осіб, які мають додаткові гарантії в працевлаштуванні. На це звертав увагу Державний центр зайнятості в листі від 25.03.2014 р. № ДЦ-01-1816/0/6-14.

Однак чи штрафуватимуть підприємства із чисельністю від 8 до 20 працівників за недотримання квоти по працевлаштуванню осіб передпенсійного віку, поки незрозуміло. Адже такі підприємства не зобов’язані виконувати 5% квоту для працевлаштування всіх категорій осіб, які перелічені в ч. 1 ст. 14 Закону про зайнятість.

Обов’язковою умовою дотримання роботодавцями квоти вважається працевлаштування вказаних громадян, про що роботодавці інформують щороку Державну службу зайнятості в установленому нею порядку (ч. 3 ст. 14 Закону про зайнятість). Звіт по квоті подають до територіального органу служби зайнятості не пізніше 1 лютого після звітного року (п. 2.5 Порядку № 271). Про це йшлося в матеріалі «Звітуємо про виконання квоти з працевлаштування до 1 лютого 2017 року» газети № 19/2017.

Водночас ані Порядок № 271, ані Звіт по квоті, який ним затверджено, поки що не адаптовані до законодавчих змін. Тому підприємства зі штатом від 8 до 20 працівників, схоже, звітуватимуть по квоті вже на початку 2019 року за 2018 рік.

Микола КИРИЛЬЧУК,

бухгалтер-експерт
газети «Інтерактивна бухгалтерія»