Роздрібна торгівля — це вид економічної діяльності у сфері товарообігу, що охоплює купівлю-продаж товарів кінцевому споживачеві й надання йому торговельних послуг (пп. 4.4 Національного стандарту України ДСТУ 4303:2004 «Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та визначення понять»).
Торговельними об’єктами у сфері роздрібної торгівлі можуть бути, зокрема, магазини, павільйони, кіоски, палатки й товарні склади. Саме на них орієнтований наш матеріал. Сьогодні ми розповімо про бухоблікові особливості продажу товарів на об’єктах роздрібної торгівлі

Бухоблік надходження товарів

Згідно з п. 8 і п.9 П(С)БО 9 «Запаси» придбані товари зараховують на баланс підприємства за первісною вартістю, до якої входять:

— суми, сплачувані згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків;

— суми ввізного мита;

— суми непрямих податків у зв’язку з придбанням товарів, які не відшкодовують підприємству;

— транспортно-заготівельні витрати (витрати на заготівлю запасів, оплату тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи й транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів).

Для обліку товарів, які надійшли на підприємство з метою роздрібного продажу, використовують субрахунок 282 «Товари в торгівлі» (згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Мінфіну від 30.11.1999 р. № 291, далі — Інструкція № 291).

У разі якщо виробниче підприємство реалізує свою продукцію через власний магазин, то таку продукцію також вважатимуть для нього товарами. Тобто таку продукцію треба перевести до категорії товарів на субрахунок 282.

Якщо готова продукція підприємства не призначена для роздрібного продажу через магазин, що належить підприємству, а реалізується безпосередньо зі складу, то її не переводять до категорії товарів (лишають як готову продукцію) і на рахунку 28 не відображають.

Зважаючи на положення Інструкції № 291 та Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів, затверджених наказом Мінфіну від 10.01.2007 р. № 2) (далі — Методрекомендації № 2), надходження товару на підприємство роздрібної торгівлі й передання його в торговельний зал для наступної реалізації відображають такими бухгалтерськими проводками:

Таблиця 1

Бухгалтерський облік надходження товарів у магазин

№ з/п

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

1

Отримано товари на склад магазину

281

631

2

Нараховано податковий кредит (податкову накладну ще не зареєстровано в ЄРПН)

6441*

631

3

Підтверджено податковий кредит

6412**

6441

4

Відображено витрати на транспортування товару від постачальника

289

631

5

Нараховано податковий кредит за послугами транспортування (податкову накладну ще не зареєстровано в ЄРПН)

6441

631

6

Підтверджено податковий кредит за послугами транспортування

6412

6441

7

Проведено оплату постачальникові за товар і транспортній організації за транспортування товару

631

311

8

Передано товар зі складу в торговельний зал магазину

282

281

9

Нараховано торговельну націнку для формування продажної вартості товарів

282

285

*Аналітичний рахунок 6441 — «Податковий кредит непідтверджений».

**Аналітичний рахунок 6412 — «Розрахунки за ПДВ».

Бухоблік вибуття товарів

Оцінка вибуття товарів

Відповідно до п. 16 П(С)БО 9 оцінку запасів під час вибуття можуть проводити одним із методів, зокрема:

— ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;

— середньозваженої собівартості;

— собівартості першого за часом надходження запасів (ФІФО);

— нормативних витрат;

— ціни продажу.

Зважаючи на значну й змінну номенклатуру товарів, підприємствам роздрібної торгівлі зручніше здійснювати оцінку товарів за цінами продажу — п. 22 П(С)БО 9.

Оцінка за цінами продажу ґрунтується на застосуванні середнього проценту торговельної націнки товарів.

У такому разі під час надходження товарів на підприємство в бухобліку відображають і суму торговельної націнки, яку можна формувати у два способи:

1) наказом керівника — розмір торговельної націнки встановлюють у певному (фіксованому) розмірі від ціни придбання товару;

2) зворотним розрахунком — спочатку встановлюють продажну вартість товару, а потім визначають суму торговельної націнки.

Для оцінки товарів за цінами продажу підприємство має визначити:

середній відсоток торговельної націнки — визначають діленням суми залишку торгових націнок на початок місяця й торгових націнок у продажній вартості отриманих у звітному місяці товарів на суму продажної вартості залишку товарів на початок місяця та продажної вартості одержаних у звітному місяці товарів — (Сальдо Кт 285 + Оборот Кт 285) : (Сальдо Дт 282 + Оборот Дт 282) × 100 %;

суму торговельної націнки на реалізовані товари — визначають як добуток продажної вартості реалізованих товарів і середнього відсотка торгової націнки;

собівартість реалізованих товарів — визначають як різницю між продажною вартістю реалізованих товарів і сумою торговельної націнки на такі товари (п. 22 П(С)БО 9).

Розрахунок середнього відсотка торговельної націнки покажемо на числовому прикладі.

Приклад

Станом на 1 квітня 2020 року в торговельного підприємства залишки товарів для реалізації становлять: продажна вартість товарів — 75 000 грн, у т.ч. сума торговельної націнки — 15 000 грн.

У квітні були оприбутковані товари за продажною вартістю на суму 145 000 грн, у т.ч. торговельна націнка — 45 000 грн.

Продажна вартість товарів, реалізованих за квітень 2020 року, становить 102 000 грн.

Таблиця 2

Розрахунок торговельної націнки та собівартості товару

№ з/п

Показник

Первісна вартість, грн

Сума торговельної націнки, грн

Продажна вартість, грн

1

Залишок на кінець місяця

60000,00

15000,00

75000,00

2

Надходження за місяць

100000,00

45000,00

145000,00

3

Середній відсоток торговельної націнки (%):

(15000 + 45000) : (75000 + 145000)

27,27%

4

Реалізовано товари протягом місяця

74184,60*

27815,40**

102000,00

5

Залишок товару на кінець місяця:

(р. 1 + р. 2 – р. 4)

85815,40

32184,60

118000,00

* Згідно з п. 22 П(С)БО 9 собівартість реалізованих товарів дорівнює різниці між їх продажною вартістю та сумою торговельної націнки на такі товари: (102000,00 грн – 27815,40 грн) = 74184,60 грн.

** (102000,00 грн × 27,27%) = 27815,40 грн.

Облік списання товарів і торговельної націнки

У разі обліку товарів за продажними цінами на субрахунку 282 відображають продажну вартість товарів, яка складається з первісної вартості товарів і суми торговельної націнки.

Зокрема, для обліку торговельної націнки підприємства роздрібної торгівлі використовують субрахунок 285 «Торгова націнка». На цьому субрахунку відображають різницю між покупною та продажною (роздрібною) вартістю товарів. Відповідно до Інструкції № 291 збільшення суми торговельних націнок відображають за кредитом субрахунку 285.

Причому у фінзвітності слід відображати згорнуте за всіма субрахунками сальдо рахунка 28, тобто купівельну вартість товарів без суми торговельних націнок.

Дохід від реалізації товарів показуємо за кредитом субрахунку 702 «Дохід від реалізації товарів», а за дебетом субрахунку 902 «Собівартість реалізованих товарів» (Дт 902 Кт 282) — списання фактичної собівартості реалізованих товарів (виходячи із ціни їх придбання).

Щодо списання суми торговельної націнки на реалізовані товари, то це можна відображати у два способи:

— за дебетом субрахунку 285 і кредитом субрахунку 282

або

— методом сторно зворотною кореспонденцією таких рахунків (Дт 282 Кт 285 — сторно).

Наведемо бухоблік реалізації товарів уроздріб, використовуючи дані із зазначеного вище прикладу:

Таблиця 3

Бухгалтерський облік реалізації товарів уроздріб

№ з/п

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Сума, грн

1

Надійшла виручка від реалізації товарів

301

702

102000,00

2

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ, що виникли під час реалізації товару

702

6412

17000,00

3

Відображено собівартість реалізованих товарів

902

282

74184,60

4

Списано торговельну націнку на реалізовані товари

285

282

27815,40

5

Віднесено суму доходу від реалізації на фінрезультат

702

791

85000,00

6

Віднесено собівартість реалізованих товарів на фінрезультат

791

902

69778,20

Алевтина ПОЛІЩУК,

бухгалтер-експерт

газети «Інтерактивна бухгалтерія»