Наше підприємство займається оптовою торгівлею імпортним обладнанням. За договорами з постачальниками-нерезидентами та з покупцями надаються гарантійні зобов’язання в період гарантійного строку для ремонтів, заміни несправних запчастин за гарантією.
Як відобразити в бухгалтерському обліку операцію з безоплатного імпорту запчастини за гарантією та її заміну покупцеві з поверненням (безоплатним експортом за гарантією) постачальнику.
Усі документи оформлено: є акт повернення несправної запчастини від покупця та передання справної покупцеві, а також є акт рекламації постачальнику на несправну запчастину.
Митна вартість імпорту та експорту для митних платежів — 275 євро. Під час імпорту було сплачено ПДВ і відображено у складі податкового кредиту.
Це питання цікавить із погляду обкладення як податком на прибуток (чи потрібно відображати дохід від безоплатно отриманого/переданого постачальнику товару), так і ПДВ (чи потрібно донараховувати собі зобов’язання з ПДВ на суму податкового кредиту).

Порядок відображення цієї операції в обліку залежить від умов договору, який укладається між вашим підприємством і постачальником-нерезидентом.

Варіант 1. У договорі зазначено, що право власності на запчастини, передані нерезидентом вашому підприємству, а також запчастини, отримані від покупця та передані нерезиденту, до вашого підприємства не переходить. Тоді вважається, що запчастини є складовою послуги з ремонту.

В обліку з податку на прибуток вони не відображаються, оскільки у вашого підприємства немає ні доходів, ні витрат. Єдиний виняток — митні платежі, сплачені під час ввезення товарів. Вони включаються до витрат.

ПДВ, сплачений під час ввезення запчастини, включається до податкового кредиту, що підтверджують і податківці (див. лист Центрального офісу з обслуговування великих платників Міжрегіонального головного управління ДФСУ від 17.11.2015 р. № 25526/10/28-10-06-11, роз’яснення з підрозділу 101.04 системи «ЗІР»).

А от операції з передання запчастини покупцеві й отримання від нього запчастини з подальшим експортом на облік із ПДВ не впливають. Передбачається, що ваше підприємство не передає окремо безоплатно запчастину покупцеві, а включає її до складової послуги з гарантійного ремонту товару.

Проте цілком можливо, що податківці наполягатимуть на необхідності нарахування «компенсуючих» податкових зобов’язань на підставі пп. «г» п. 198.5 ПКУ (використання товарів в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку). Натяк на це містить і згаданий лист, хоча вартості придбання товарів, виходячи з якої згідно з п. 189.1 ПКУ нараховуються «компенсуючі» податкові зобов’язання, у разі безоплатного ввезення товарів немає.

Тому вельми бажано в цьому разі отримати письмову індивідуальну податкову консультацію на підставі ст. 52 ПКУ.

Варіант 2. У договорі окремо не зазначено, що право власності на запчастини, передані нерезидентом вашому підприємству, і запчастини, отримані від покупця, до вас не переходить.

У цьому разі на вартість отриманої запчастини під час її оприбуткування в підприємства виникає дохід, а під час передання запчастини покупцеві — витрати.

Прибуткувати на баланс несправну запчастину, на думку автора, не потрібно, оскільки вона не відповідає критеріям визнання активу. Адже активи — ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому (ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV). А від використання несправної запчастини будь-які вигоди отримати неможливо.

Відповідно, відображати в обліку з податку на прибуток її експорт постачальнику також не потрібно.

Щодо ПДВ облік буде таким. За ввізним ПДВ підприємство отримає право на податковий кредит (пп. «ґ» п. 198.1 ПКУ). У момент передання запчастини покупцеві матиме місце операція з безоплатного постачання. У зв’язку із цим слід нарахувати податкові зобов’язання згідно з абз. 2 п. 188.1 ПКУ виходячи з мінімальної бази обкладення ПДВ. Як її визначити — наразі неясно, оскільки вартість придбання з безоплатно отриманої запчастини дорівнює нулю.

В обережному варіанті має сенс нарахувати податкові зобов’язання виходячи з митної вартості запчастини.

У сміливому варіанті податкові зобов’язання можна не нараховувати, ґрунтуючись на тому, що ціна придбання запчастини тут дорівнює нулю, а митна вартість для розрахунку мінімальної бази обкладення ПДВ застосовуватися не може (див. листи ДФСУ від 02.10.2015 р. № 20952/6/99-95-42-01-16-01, від 22.07.2016 р. № 15920/6/99-99-15-03-02-15, від 22.07.2016 р. № 15910/6/99-99-15-03-02-15, ЦО з обслуговування великих платників ДФСУ від 16.06.2016 р. № 13257/10/28-10-01-03-11).

Утім і тут податківці можуть наказати нарахувати «компенсуючі» податкові зобов’язання на підставі пп. «г» п. 198.5 ПКУ з наведених вище причин. Отже, щоб уникнути непорозумінь, має сенс отримати письмову індивідуальну податкову консультацію.

Операція з отримання від покупця несправної запчастини та передання її постачальнику з експорту на облік із ПДВ впливати не повинна, оскільки несправна запчастина не відповідає критеріям визнання активом, а отже, не є товаром, і тут відсутнє постачання товарів (пп. 14.1.191 ПКУ).

У бухгалтерському обліку зазначені операції відображаються так:

Таблиця

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума, грн

Варіант 1 — право власності на запчастину не переходить до підприємства

1

Перераховано митним органам кошти на сплату імпортних платежів (ПДВ і мито)

377

311

2074,00

2

Списано витрати на сплату:

 

 

 

 

ввізного ПДВ

641/ПДВ

377

1675,00

 

мита

23 (949)*

377

399,00

3

Оприбутковано запчастину від постачальника для використання в гарантійному ремонті

025

7975,00

4

Використано запчастину в гарантійному ремонті

025

7975,00

5

Отримано запчастину від покупця для передання постачальникові

025

7975,00

6

Здійснено експорт запчастини

025

7975,00

Варіант 2 — право власності на запчастину переходить до підприємства

7

Перераховано митним органам кошти на сплату імпортних платежів (ПДВ і мито)

377

311

2074,00

8

Списано витрати на сплату:

     
 

ввізного ПДВ

641/ПДВ

377

1675,00

 

мита

23 (949)*

377

399,00

9

Оприбутковано запчастину від постачальника для використання в гарантійному ремонті

207

718

7975,00

10

Передано запчастину покупцеві

23 (949)*

207

7975

11

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ із суми перевищення мінімальної бази обкладення ПДВ (митної вартості)**

949

641/ПДВ

1675,00

* Якщо підприємство відображає послуги з гарантійного ремонту на рахунку 23, то такі витрати можна показати на цьому рахунку. В інших випадках можна використовувати субрахунок 949.

** В обережному підході.

Влада КАРПОВА,

к. е. н., консультант із питань обліку й оподаткування