Безоплатне надання товарів, робіт, послуг неприбутковим організаціям. Купівлі товарів, необоротних активів, послуг у неприбуткових організацій. Списання безнадійної заборгованості боржника — неприбуткової організації