Найчастіше матеріальна допомога на оздоровлення або на вирішення соціально-побутових питань виплачується в розмірі посадового окладу працівника. Однак у колдоговорах прописують також виплату матеріальної допомоги в розмірі середньомісячної зарплати. Останнє, зокрема, трапляється й у бюджетній сфері, коли йдеться про допомогу на оздоровлення до щорічної відпустки. Тому розгляньмо, як обчислювати в такому випадку розмір матеріальної допомоги

У бюджетній сфері в розмірі середньомісячної зарплати виплачуються:

1. Грошова допомога держслужбовцям під час надання щорічної основної відпустки (ч. 1 ст. 57 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII).

2. Матеріальна допомога для оздоровлення в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати, під час надання щорічної відпустки надається працівникам держорганів, які виконують функції з обслуговування, а також працівникам патронатних служб у держорганах (див. постанову КМУ від 18.01.2017 р. № 15). Тобто за наявності достатнього фонду оплати праці, затвердженого кошторисом, така матеріальна допомога може становити суму середньомісячної зарплати.

3. Допомога на оздоровлення посадовим особам і службовцям органів місцевого самоврядування в разі надання щорічної відпустки (пп. 3 п. 2 постанови КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. № 268).

Однак завважимо: ч. 5 ст. 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 р. № 2493-III гарантовано її виплату в розмірі посадового окладу. Але, як пояснює Мінсоцполітики: це одна й та сама допомога, яку виплачують обов’язково в розмірі посадового окладу, а за наявності коштів — у розмірі, що не перевищує середньомісячну зарплату (див. листи від 13.05.2008 р. № 287/13/84-08, від 16.10.2009 р. № 620/13/84-09).

4. Матеріальна допомога робітникам, які обслуговують органи виконавчої влади, органи прокуратури, суди й інші органи за наявності достатнього фонду оплати праці, затвердженого кошторисом (пп.  «з» п. 2 наказу Мінпраці «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» від 02.10.1996 р. № 77).

Якщо середня місячна зарплата визначена законодавством як розрахункова величина, тоді для її обчислення варто керуватися п. 8 Порядку № 100, що установлює такий алгоритм: