Неприбуткові організації, які не є платниками податку на прибуток, мають звітувати про використані доходи. Про те, хто, коли та як подає звіт, і про правила його заповнення розповімо сьогодні

Хто подає Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації

Назва сама за себе говорить. Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, затверджений наказом Мінфіну від 17.06.2016 р. № 553 (далі — Звіт), подають усі неприбуткові організації та установи, які не є платниками податку на прибуток.

Передусім нагадаємо, які вимоги висуває ПКУ до неприбутківців, аби вони не належали до платників податку на прибуток.

Неприбутковим підприємством, установою та організацією для цілей обкладення податком на прибуток є підприємство, установа й організація, які одночасно відповідають таким вимогам (пп. 133.4.1 ПКУ):

— утворені та зареєстровані в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

— установчі документи яких (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування ЄСВ), членів органів управління та інших пов’язаних із ними осіб. Не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених пп. 133.4.2 ПКУ. Вимога щодо установчих документів не поширюється на бюджетні установи й організації;

— установчі документи яких (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація) передбачають передання активів одній або декільком неприбутковим організаціям відповідного виду, іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення згідно із законом (для недержавних пенсійних фондів), чи зарахування в дохід бюджету в разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання чи перетворення). Ця умова не поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків і на бюджетні установи й організації;

— унесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

І хоча неприбуткова організація, не будучи платником податку на прибуток, не сплачує до бюджету цей податок, однак має відзвітувати про використані доходи, оскільки від того, чи за цільовим призначенням їх використано, залежатиме подальша доля — статус такої організації. Адже якщо доходи (кошти) будуть витрачені не за цільовим призначенням, це призведе до сплати податку на прибуток і втрати статусу неприбутківця.

За загальним правилом Звіт подають за підсумками року. До речі, у разі нецільового витрачання коштів також доведеться подати звіт. І навіть якщо з інших підстав організація «злетить із неприбутковості», необхідно буде відзвітувати відразу впродовж 20 днів за місяцем порушення. Але про це розповімо далі.

Виняток: профспілки, їх об’єднання й організації профспілок, якщо вони не є платниками податку на прибуток, можуть річний Звіт не подавати. Вони подають Звіт лише в разі порушень вимог неприбутковості, передбачених п. 133.4 ПКУ (п. 46.2 ПКУ).

Строк подання Звіту